Pluimveehouderij

Nieuws 1569 x bekeken 2 reacties

Verdeelde meningen over 'Kip van morgen'

Barneveld - Binnen de pluimveevleessector wordt zeer verschillend aangekeken tegen nut en noodzaak van een breed gedragen productieconcept voor duurzame kip, 'Kip van morgen'.

Dat bleek tijdens de sectorcommissievergadering pluimveevlees van het Productschap Pluimvee en Eieren. Over ruim een week wordt bekend gemaakt hoe het concept er daadwerkelijk uit gaat zien.

Al enkele maanden werkt een projectgroep met daarin de pluimveebelangenorganisaties, pluimveeslachterijen, grote retailorganisaties als Albert Heijn en Jumbo en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, aan dit productieconcept voor duurzaam pluimveevlees, dat op meer duurzaamheidskenmerken moet scoren dan alleen dierenwelzijn.

Voorzitter Jan Odink van de organisatie van pluimveeverwerkers Nepluvi waarschuwde ervoor om de 'Kip van morgen' neer te zetten als een nieuwe productiestandaard. "Het is een marktconcept gericht op de Nederlandse consument. Als we het als standaard neerzetten loop je de kans dat de politiek ermee aan de haal gaat en dat we worden opgezadeld met sterk kostenverhogende wettelijke eisen. Dan kunnen we het verder schudden. Onze concurrentiekracht valt dan weg. Let wel, 70 procent van onze productie is bestemd voor de export", aldus Odink die er ook op wees dat het gangbare product al één van de meest duurzaam geproduceerde stukjes vlees is.

Ook voorzitter Gert Jan Oplaat van de pluimveehoudersvakbond NVP is niet erg overtuigd van de noodzaak. Ondanks de plofkipcampagne van Wakker Dier is het verbruik van pluimveevlees het afgelopen jaar gewoon doorgegroeid tot een niveau van 22,2 kilo per hoofd van de bevolking.

Eric Hubers, voorzitter van de pluimveehoudersorganisatie NOP, is groot voorstander van de 'Kip van morgen'. "We moeten inspelen op de sentimenten onder het publiek. Anders verliezen we ons draagvlak. Bovendien is het een goede kans om een aantal zaken zoals het terugdringen van antibioticaverbruik, voetzoollaesies en dergelijke tegen vergoeding doorgevoerd te krijgen."

Laatste reacties

  • pdenh1

    Allen, die nadenken over de 'kip van morgen' verdienen steun.
    Mesten is vooruitzien en met deze slogan moet ook de pluimveevleessector
    aan de slag. Indien ook i n deze sector een Alliantie van Verduurzaming kippevlees tot stand zou kunnen komen, zou dat een verantwoorde futurologische aanpak zijn, waarvan alle schakels in de keten producent-consument gaan profieteren. Niet praten maar poetsen moet het devies zijn.

  • jordi 1455

    Duurzaamheid zo te zien niet als de kosten worden opgejaagd.

Of registreer je om te kunnen reageren.