Pluimveehouderij

Nieuws

Vogelgriep: Nederland test meer bedrijven maar minder wilde vogels

Brussel – Vorig jaar zijn ruim 30.000 pluimveebedrijven in de 27 EU-lidstaten getest op de aanwezigheid van het vogelgriepvirus. In 2010 waren het 29.484 bedrijven. Nederland heeft ook meer pluimveebedrijven getest, maar besteedde minder aandacht aan het testen van wilde vogels.

Dat blijkt uit informatie die een vertegenwoordiger van het EU referentielaboratorium voor vogelgriep (AHVLA), gevestigd in het Engelse Weybridge, op een recente SCOFCAH bijeenkomst in Brussel heeft gepresenteerd.
Na monitoring van de ruim 30.000 bedrijven werd het vogelgriepvirus van het serotype H5 op vijftig bedrijven in de Europese Unie aangetoond. In 2010 waren dit er 48. In de meeste gevallen ging het om fokeendenbedrijven (24), gevolgd door ganzenbedrijven (acht) en vleeseendenbedrijven (acht). Op leghennenbedrijven werd het tweemaal geconstateerd. Het serotype H7 werd op vijftien bedrijven gevonden. Een jaar eerder was dit elf.
In Nederland worden pluimveebedrijven regulier gecontroleerd op eventuele vogelgriepbesmettingen. Vorig jaar zijn er in Nederland en Italië relatief veel bedrijven getest. In Nederland ging het om ruim 8.000 bedrijven, in Italië ging het om ruim 8.500 bedrijven. De rest van de landen zit onder de 2.000 bedrijven die ze hebben getest.
Naast commerciële pluimveebedrijven hebben de lidstaten ook wilde vogels onderzocht op aanwezigheid van het vogelgriepvirus. Het ging hierbij om een kleine 30.000 wilde vogels. In de jaren ervoor werden nog meer dan 50.000 vogels onderzocht. In Nederland zijn vorig jaar 4.619 wilde vogels onderzocht. In 2010 waren dit er nog 8.725. Denemarken was het actiefst in de monitoring van wilde vogels en testte er 7.104 stuks vorig jaar. De wilde eend werd het meest onderzocht. Vorig jaar werd het laagpathogene vogelgriepvirus gemiddeld in de EU iedere maand wel een aantal keer vastgesteld bij de wilde vogels. De hoogpathogene variant werd niet gevonden.
De SCOFCAH is de Standing Committee on the food chain and animal health van de Europese Commissie. Regelmatig houdt ze bijeenkomsten om de diergezondheidsituatie binnen de Unie te bespreken.

Of registreer je om te kunnen reageren.