Pluimveehouderij

Nieuws

NVP in project mestverwerking

Wijster - De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) neemt deel aan een biogasproject dat moet worden gerealiseerd op het energie Transitiepark Midden Drente bij Wijster. De NVP tekende maandagmiddag de overeenkomst waarmee het project van start gaat.

De andere partners in het project, dat de naam Drenthse Greendeal draagt, zijn Noblesse Proteins (Verwerker van slachtbijproducten uit de pluimveeslachterijen), DSM en Energy Valley. Doel is om een moderne Biogasfabriek te realiseren. De deelnemers in het project onderzoeken de mogelijkheid van vergisting van kippenmest en flotatievet uit de pluimveeslachterijen tot biogas. Het beoogde proces zou in staat moeten zijn om snel en zonder al te veel verlies van rendement biogas te produceren in één week in plaats van honderd dagen.

Volgens Steven Freriks van de NVP is het idee voor vergisting van flotatievet en kippenmest al jaren geleden ontstaan. In een kleine proef bleek gecombineerde vergisting van flotatievet en pluimveemest een hoge gasopbrengst te geven. Op het ogenblik loopt er een proef met het beoogde procédé. DSM en de TU Delft bekijken de mogelijkheden van het procedé. Aan de hand van de resultaten zal worden besloten hoe een industriële installatie er uit moet zien.

Doelstelling is om in 2015 een grootschalige installatie voor de verwerking van 75.000 ton pluimveemest (meer dan 55 procent droge stof) en 75.000 ton slib van de slachterijen te hebben staan. “Op termijn zouden de kosten voor mestafzet voor de pluimveehouder nul kunnen zijn”, zo zegt Freriks.

Het geproduceerde gas kan worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Een andere mogelijkheid is om het gas op te werken tot aardgaskwaliteit en het te leveren aan het aardgasnet. Dit zou mogelijk zijn via de Groen gas hub van composteringsbedrijf Attero (het vroegere Vam). Freriks ziet bovendien mogelijkheden om het digestaat uit de vergister af te zetten als fosfaathoudende meststof.

Of registreer je om te kunnen reageren.