Pluimveehouderij

Nieuws laatste update:7 sep 2012

Eierhandelaren gaan meebetalen aan ei-promotie

Barneveld - De eierhandelaren en eierpakstations gaan meebetalen aan de promotie van eieren. Het gaat om een bedrag van 150.000 euro in 2013 en 100.000 euro in 2014. Dit zei Arend Mijs, voorzitter van de vereniging van eierhandelaren Anevei, toe tijdens de PPE-bestuursvergadering in Barneveld.

Het bestuur van de Anevei besloot eerder deze week tot de bijdrage, ondanks dat de Anevei vindt dat eipromotie primair een taak is van de legpluimveehouders. NVP-voorzitter Gert Jan Oplaat en Jan Willem Lagerweij, voorzitter van de NOP-kring leghennenhouders, bedankten Mijs voor de toegezegde bijdrage.
Het is de bedoeling dat de eierhandelaren, grossiers en pakstations de toegezegde bijdrage bij elkaar brengen via de heffing aan het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) per ei. Dit betekent dat de Concept Meerjarenraming PPE 2013-2015, die tijdens de vergadering is besproken, op dit punt moet worden aangepast.
Twee jaar geleden lukte het de Anevei niet de toegezegde bijdrage van twee ton voor een meerjarencampagne voor imagoverbetering van eieren bijeen te krijgen. Destijds kon dat niet via de PPE-heffing worden geïnd en het lukte de Anevei niet dat bedrag op een andere wijze bij de eierhandelaren en pakstations te innen. Tot teleurstelling van de legpluimveehouders, die via de PPE-heffing wel eenzelfde totaalbedrag bijdroegen.
Eerder dit jaar besloot het PPE-bestuur de voor 2012 begrote bijdrage van 75.000 euro aan het Nationaal schoolontbijt te schrappen. De helft van dat bedrag is inmiddels al bij de legpluimveehouders via de heffing voor dit doel geïnd. Dat wordt nu toegevoegd aan het budget voor de generieke voorlichtingscampagne voor eieren. Deze campagne is in 2010 gestart en wordt in 2013 voortgezet. Legpluimveehouders dragen hier via de PPE-heffing 437.500 euro aan bij.

Of registreer je om te kunnen reageren.