Pluimveehouderij

Nieuws laatste update:23 aug 2012

Usutu-virus aangetoond bij Duitse man

Greifswald-Insel Riems - Het oorspronkelijk uit Afrika stammende Usutu-virus is voor het eerst aangetoond bij een Duitser.

De man waar het om gaat vertoont (nog) geen ziekteverschijnselen. De man was bloeddonor en de besmetting kwam aan het licht tijdens een controle van 4.200 bloedmonsters.
Het Usutu-virus is een zoönose. Vogels (merels) dragen het virus bij zich en kan vervolgens via muggenbeten op mensen worden overgebracht. Naast de man in Duitsland is het enkel nog aangetoond bij een persoon in Italië in 2009. Usutu zorgt bij mensen voor koorts, hoofdpijn en huiduitslag. Vooral zieken en ouderen zijn gevoelig voor het virus. Een groot gevaar voor de volksgezondheid is er volgens Duitse experts niet.
Dit jaar werd het virus in twee dode merels in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts gevonden. Naar schatting zijn duizenden merels dit jaar al gestorven aan het virus. Vorig jaar dook het virus ook in meerdere Duitse deelstaten op en zorgde voor enige onrust onder de Duitse bevolking. Sinds 2001 hebben zich in Oostenrijk, Zwitserland en Hongarije uitbraken van Usutu voorgedaan onder wilde vogels. Onderzoek in Hongarije liet zien dat pluimvee niet ziek wordt van het virus.

Of registreer je om te kunnen reageren.