Pluimveehouderij

Nieuws 26 reacties

Pluimveesector verdeeld over maatregelen vogelgriep

Barneveld – De pluimveesector is verdeeld over afschermingsmaatregelen voor buitenlopend pluimvee bij laagpathogene vogelgriepuitbraken.

Dat werd duidelijk bij de sectorcommissievergadering pluimveevlees van het Productschap Pluimvee en Eieren. Als het aan de sectorcommissie ligt, is er geen discussie mogelijk. Buitenlopende kippen moeten zoveel mogelijk naar binnen om besmettingen te voorkomen. Nepluvi-voorzitter Jan Odink: “We hebben steeds weer tegenvallers door die uitbraken van vogelgriep. Nu weer in Hagestein in Utrecht. Dit kan niet langer zo doorgaan.”

In de leghennenhouderij ziet men ook de risico’s van buitenlopende kippen. Er ontstaan echter onmiddellijk problemen met de afzet van Freiland- en biologische eieren als de dieren worden binnengehouden. Deze verliezen hun erkenning als de dieren geen uitloop hebben gehad. Bovendien is er verschil in regelgeving voor Freiland-. en biologische hennen. De biologische houderij valt niet onder de verordeningsbevoegdheden van het Productschap.

Anevei-voorzitter Arend Mijs pleit er daarom voor om eerst te komen tot eenduidige regelgeving. Dat zal onder meer in Brussel moeten worden geregeld. Er zou bijvoorbeeld een systeem kunnen worden ontwikkeld waarbij erkenning geen gevaar loopt als de dieren een bepaald aantal vast te stellen dagen binnen zitten. Mijs is tegen het ongenuanceerd opleggen van ophokverplichtingen.

In het overleg met het ministerie is de verdeeldheid duidelijk aan het licht gekomen, met als gevolg dat er bij het ministerie weinig bereidheid is om bepaalde maatregelen te treffen in de vorm van bijvoorbeeld een ophokplicht tijdens de risicoperiodes in voor- en najaar. In de sectorcommissievergadering verwoordde Anton Butijn van de NOP het als volgt: "Het ministerie doet niks zolang wij verdeeld zijn."

Laatste reacties

 • joannes

  Het is kiezen tussen 2 kwaden zo lijkt het, maar is dat wel zo? Zijn die kippen ook niet betere af wanneer ze niet ziek worden? En is het gevaar van laagpathogene vogelgriepuitbraken niet extra groot met grote koppels kippen buiten in het veld en grote koppels trekkende vogels in de lucht? De vraag die je moet stellen is: hebben we deze kippen of eieren nodig? En gaan we ze dan in een risico volle of een risico arme omgeving huisvesten? En dan kan je je ook nog afvragen wie je de productie laat uitvoeren de Nederlandse pluimveeboeren of de ..... buitenlandse met minder controle op naleving wat je afspreekt en extra hoge transportkosten en millieukosten? Wanneer je dan voor de Nederlandse risico arme oplossing kiest kan je nog eens over de leefomstandigheden gaan praten in de zin van: hoeveel daglicht, hoeveel dieren per m2, met of zonder strooisel, enz, enz, Maar iedereen die een keer kippen heeft gehad in volume of een paar in de achtertuin weet dat kippen veel ongedierte aantrekken, of rovers en mee-eeters, en dat, wil je de eieren en het vlees een beetje kiem en bacterievrij produceren je de omgeving moet afschermen. Zie vervolg

 • joannes

  Vervolg#1 Daarom snap ik niet waarom de consument, of liever de vertegenwoordiger van die consument het laatste woord krijgt: of het de Marketeers van de Supermarkt zijn of de Politiek is. Kunnen de pluimvee houders gezamenlijk niet beargumenteren waarom het niet alleen beter is voor de kip maar ook beter voor de consument is, dat de kippen een prima leven in een afgeschermde omgeving moet kunnen leiden met een korte ¨ei¨. En dat het op diezelfde criteria eigenlijk veel risicovoller is met uitloop: voor de consument en voor de kip. Zolang we het marketing woord ¨duurzaamheid¨ laten vertalen in concrete invulling door de marketeers en de politiek worden de kippenlevens niet risico armer dat is mij duidelijk.

 • B bob

  Gewoon een Gigastal met daaraan gekoppeld een distructiebedrijf zodat in bij een uitbraak alle kippen gelijk geruimt kunnen worden zonder dat de consumt er iets van merkt is de beste optie voor het PVV . Weg met die achtelijke voorstanders van dierwelzijn en terug die geweldige legbatterij . Dieren hebben geen ziel en voelen immers geen geestelijke en lichamelijke pijn.

 • B bob

  Johannes denkt dat de werkelijkheid zover verdraaid kan worden dat de Consument de kip niet meer hoeft te bakken voor consumtie . Een multireistente bacterie bestaat immers niet als je niet gelooft dat hij bestaat en je kan niet aan een EHEC bacterie overlijden als je weet dat hij onschadelijk is.

 • joannes

  B bob heb je weleens kippen gehouden? Heb je weleens geobserveerd wat ze het liefst doen? Kippen scharrelen overal en het liefst op een oude mestvaalt als je nog weet wat dat is. En wanneer je ze ging voeren moest je altijd even wachten wanneer je de stal in liep zodat het ongedierte weg kon schieten. Nu al deze zaken zijn bij vrije uitloop minder beheersbaar. En dat is mijn probleem met iedereen die vanaf een foto, een filmpje of een verhaaltje uitzijn jeugd denkt dat kippen de minste risico´s voor hun eigen leven of voor dat van de consumenten lopen wanneer ze ¨vrij¨zijn in het veld. Heb je je weleens afgevraagd waarom een kip zoveel eieren legt, ook de orginelen van vroeger? Omdat een kloek met kuikens geluk had wanneer ze in de vrije natuur van de 12 kuikens er 2 naar zelfstandigheid kon laten groeien. De rest sneuvelde met ratten en ziektes. En daarom zijn die pluimveeboeren die beesten gaan beschermen in ongedierte vrije ruimtes. Scharrelen lijkt zoals het bedoeld is maar een onbeschermd scharrelend leven is vaak heel kort en genadeloos.

 • B bob

  Rommel maar een beetje door terwijl het terugdringen van bewust dierlijk leed veroorzaken onverminderd verder gaat. Het is niet zo dat je aan het eind van jouw leven op het matje geroepen wordt. Ga vooral voorbij aan het feit dat een reguliere hen geen effectief immuunsysteem heeft door de noodzakelijke antibiotica en daardoor net als de reguliere kippen in de Utrechtse stal met uitloop een grote kans hebben op een virusbesmetting.
  Een Biologische kip is Absoluut weerbaarder tegen die pathogenen doordat de darmflora in balans is. Op BoerderijConnect staat iets over een overdekte overloop waar voldoende daglicht door kan dringen zonder de hitte van het zonlicht. Dat lijkt mij voor de veiligheid geen slecht idee. Alle vrije vogels in de natuur uitroeien in het belang van de Veehouderij zal ook niet in goede aarde vallen bij de Consument. Er zijn van die sukkelige burgers die genieten van een rooodborstje in de achtertuin .

 • joannes

  B bob dus we zijn het eens over de risico´s van vrije uitloop? En als je de kippen een wat ¨rijker¨ leven wil laten leiden pas je het kippenhok aan! Dat is iets waar je voor dier en mens mee om kan gaan wanneer de consumenten het economisch mogelijk maken. Kippenvlees en een eitje zijn namelijk voor de samenleving een belangrijk deel van het rantsoen, om het in dierhouderij termen te vatten. Je zal het midden moeten vinden tussen alle behoeften en gevaren voor mens en dier. Gevaren waar veel marketeers en politieke vertegenwoordigers zich niet altijd van bewust zijn wanneer ze iets willen. Dat is allemaal het gevolg van slechte communicatie! We moeten er voor waken dat daarmee het kippenvlees of het eitje een risico wordt voor de samenleving want de schuld ligt natuurlijk altijd bij de producent.

 • B bob

  Als ik zou beweren dat er absoluut geen gevaar aan een open uitloop zou kleven zou ik liegen Mozes. In Delft werken geleerden aan apparatuur waarmee snel bekent is als er pathogenen in de buurt van de stal zijn en kunnen de kippen snel ondergebracht worden in het overdekte deel van de uitloop ( wintergarden) .

 • jehanvankroaks

  Ik zou willen dat de beheerder B bob zou weren van deze site, hij is er alleen maar op uit om de mensen die hun brood in de intensieve veehouderij proberen te verdienen , te schofferen en te beledigen en en dus belachelijk te maken.
  Ik vindt het helemaal niet erg als mensen kritisch naar onze bedrijfstak kijken en mee willen discussieren hoe een en ander anders en of beter kan.
  Maar van B bob wordt niemand ook maar iets wijzer, verspilde energie

 • B bob

  Jullie praten wel over die irritante onbeschofte B Bob dus heeft het wel zin.
  Je kan ook alleen met voorstanders van de achterhaalde manier van werken blijven schelden op de markt die jullie geen menswaardig bestaan gunnen en vandaag niet in opstand komen . dan hebben de nederlandse ondernemers maandag geen recht meer om te klagen. dan hebben jullie berusting in het feit dat een luie kortzichtige ondernemer niet meer moet doormodderen en als ZZP er in de gigastallen van de Marktleiders hoort te werken tot zijn 67 ste levensjaar. Ik reken op jullie en vrees het ergste!!!!!

 • B bob

  Er zijn 175 bedrijven verspreid over heel nederland waar ahold de bevolking zand in de ogen strooit en dat moeten Jullie niet toestaan !!!

 • mwhjanssen5

  Waarom doen de marketeers dit alleen om zieltjes te winnen bij de consument hoe goed ze wel niet bezig zijn.
  Maar als de sector met uitbraken geconfronteerd wordt door vogelgriep of claims krijgen voor dioxine in de eieren door vervuilde grond die ze oppikken,
  dan leggen ze alle verantwoordelijkheid bij de producent neer en daarom zeg ik garandeer een veilig produkt en stop met het produceren van onveilige eieren door de kippen buiten te laten lopen met alle risico's van dien.

 • Fleur de lille

  De discussie is weer heel zwart-wit helaas. We zullen veel meer moeten kijken naar de macroomgeving rond bedrijven. Deze zal onaantrekkelijker voor trekvogels moeten worden gemaakt. Dus geen weiden en rietvelden om stallen weg te werken, maar bos.
  Overdekte uitloop kan een deel van de problemen van besmetting voorkomen.
  Leuke foto van het koppel naast de mais. Zullen vos en de marter blij mee zijn.
  Minder zeuren en meer doen.

 • Conrad

  Ik pleit voor eenduidige wetgeving in de EU. Tot die tijd lopen mijn dames zoveel mogelijk buiten. Wel in een beschutte, in een zo droog als mogelijke omgeving. Geen of nauwelijks eenden/ganzen door goede beplanting en afgazing. Risico's kan je nooit helemaal uitsluiten. Net als IB kan AI ook 'zomaar' optreden. Buitenloopkippen zijn wel veel weerbaarder tegen besmettingen. Ik vraag me wel eens af of eenden/kalkoen en grotere leg/vleesbedrijven wel opgewassen zijn tegen een veldvirus.

  Bedrijven die moeite hebben met uitloopkippen in hun omgeving zullen natuurlijk altijd blijven zeggen dat het niet zou mogen: kippen buiten. Een andere vraag is natuurlijk: zouden ze het niet zelf willen? maar ontbreekt het hen de mogelijkheid om het ook te doen?

 • mwhjanssen5

  Beste conrad
  Wij moeten gros van onze produkten exporteren en als je dan AI gaat verglijken met een IB virus dan zit daar wel een groot verschil en waarom is het dan zo dat als buitenuitloop dieren een betere weerstand hebben dat het elke keer bij dioxine en AI gevallen nou net die bedrijven treft dat kan en is geen toeval het is wel degelijk een verhoogd risico, ik wil ook niet zeggen dat het niet mag, maar ben wel reeel. Je zet hierbij wel als het een keer fout gaat voor de hele sector een exportmarkt op slot met alle gevolgen van dien.
  Kijk wij draaien als complete sector op voor de gevolgen als het gebeurd de supermarkten en mensen die roepen dat het geen verhoogd risico is die lopen in deze geen enkel risico denk daar maar eens overna. natuurlijk moeten we proberen om aan het dierenwelzijn te werken maar het moet wel in balans zijn met de andere factoren zoals milieu voedselveiligheid en de risico's die er aan kleven.

 • probe14

  Economisch eigenbelang zal inderdaad kiezen voor buitenloopkippen. Maar er zijn meer belangen, zowel voor de kip, als ondernemer als sector.
  En laat de keuze vrij, maar leg de kosten en risico's wel daar waar ze horen. Bij de ondernemers die voor het economisch gewin gaan.
  Als je in 1 ronde een nieuwe stal voor de helft kan aflossen is mooi, maar doe dan ook groot als er risico's moeten worden afgedekt.

 • B bob

  Het PVV heeft bekent gemaakt dat de vraag naar Biologische kipproducten enorm toeneemt ( +23% vorig jaar ) en belgische Biologische bedrijven vullen de gebrekkige productie in Nederland aan.

 • B bob

  Dat moet dus dat andere waardeloze productschap zijn (PPE) :-)

 • HvdR

  B bob, stel dat het aandeel biokip 5 % is. Doe daar eens 23 % bij kom je op 6,15 % van het totale aanbod. Dat maakt indruk!

 • HvdR

  Was nog te optimistisch, want het totale aandeel bedroeg zelfs maar 2,4 % en dat is dus inclusief die 23 % stijging.
  Bron: http://www.biojournaal.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=9717

 • B bob

  Ja eigenlijk zal de Biologische Sector al binnen een jaar uit de markt geprijst worden en zijn eigenlijk alle biologisch veehouders al bezig met het overschakelen naar de reguliere plofkip (maar 34 dagen tot de slacht). De legbatterijen staan nog in de opslag en de consument maak je wel wijs dat er soms een aantal honderduizenden mensen in de toekomst dood neervallen in verband met de biologische kip die ze nooit hebben gegeten. Kop in het zand HvdR dan kom je er wel

 • HvdR

  B bob, toch blijkt biologisch niet duurzaam, zegt Louise Fresco hoogleraar duurzame ontwikkeling in http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2012/6/Biologisch-is-niet-duurzaam-1030313W/
  Of is zij ook een struisvogel?

 • B bob

  Louise is een realist HvdR. De Mens is een rampzalig wezen dat veel haat en verderf zaait als je hem de kans geeft . Vlees consumeren lijkt deel uit te maken van de rechten van de mensheid maar dat zal ten alle tijden erg slecht blijven voor de Natuur. Matig gebruik van Biologische dierlijke producten en lekkere hoogwaardige gif/gmo vrije groente en fruit eten houd je weg uit de gezondheidzorg.

 • bankivahoen

  Dat vertel ze maar eens in Afrika ,B bop !

 • jan nederweert

  b.bob vertel eens wat over jezelf je werk je naam dan weten we ook een beetje over u

 • B bob

  Ik woon al geruime tijd in de Nabijheid van Dallas en bouw stallen voor Biologische ondernemers . Verder heb ik continue 9000 kippen en 80 Melkkoeien. Mijn Echte naam is niet relevant en iedereen is welkom op ons familiebedrijf. Kom gewoon naar Dallas Airport en zet een bericht op deze site zodra je weet hoe laat je bij the Central Meetingpoint staat . Dan stuur ik een Werker op jou /jullie op te halen. Verwacht echter niet iemand te ontmoeten die je kan intimideren of bedreigen . Dan kom je van een koude kermis thuis.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.