Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Nieuw model voor detectie vogelgriep

Utrecht - José Gonzalez Rojas, onderzoeker aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht heeft een model opgesteld voor controle en detectie van laagpathogene vogelgriep in Nederland.

Het model is gericht op vroege opsporing in gebieden met hoog risico op introductie en verspreiding van laagpathogene vogelgriep. Ook is het toegespitst op het aantonen van afwezigheid van infectie in niet-risicogebieden.

Uit eerdere veldgegevens en experimenten onder laboratoriumomstandigheden zijn risicofactoren voor verspreiding en diagnostische testgegevens bepaald. Deze gegevens zijn door de onderzoeker gebruikt om met een wiskundig model te bepalen welke tests op ieder bedrijf uitgevoerd dienden te worden. Voor de testen konden zowel eieren als bloedmonsters worden gebruikt.
Het door Gonzales Rojas ontwikkelde programma is niet alleen goedkoper dan het huidige surveillanceprogramma, maar zal daarnaast de kans op mutatie (en dus ongewenste consequenties) van laagpathogene vogelgriep naar hoogpathogene vogelgriep verlagen.

Eén reactie

  • B bob

    Duidelijk is dat de echt deskundigen in Utrecht werken !

Of registreer je om te kunnen reageren.