Pluimveehouderij

Nieuws 11 reacties

“Geen enkel pluimveesysteem is het beste”

Wageningen – Het is niet objectief aan te geven welk systeem voor vleeskuikens het beste scoort op voedselveiligheid, milieu, diergezondheid, dierenwelzijn en economie. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR.

De onderzoekers hebben de verschillende wijzen waarop kippen worden gehouden voor de vleesproductie in Nederland in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Pluimvee en Eieren en bedoelt om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een vergelijking te maken. Er is gekeken naar regulier, scharrel binnen, scharrel met uitloop en biologisch. Ook de systemen waarvan het eindproduct onder een merknaam (Volwaard, Puur en Eerlijk en Gildehoen) op de markt worden gebracht zijn meegenomen in de vergelijking. Volwaard en Puur en Eerlijk komen globaal overeen met scharrel binnen, waarbij de komende tijd steeds meer bedrijven ook een overdekte uitloop hebben. Gildehoen zit qua specificaties tussen regulier en scharrel binnen.
Volgens de onderzoekers is er objectief gezien niet één bepaald systeem aan te wijzen dat het beste scoort op alle aspecten. Dit komt omdat de waardering die aan de verschillende duurzaamheidaspecten wordt toegekend voor iedereen anders is. “Afhankelijk van het belang dat een consument stelt aan aspecten zoals dierenwelzijn, milieu, voedselveiligheid en prijs kan de keus voor een bepaalde productiewijze anders uitvallen”, aldus het rapport.
Uit de vergelijking blijkt dat op het gebied diergezondheid de verschillen tussen de systemen klein zijn. Salmonella komt bijvoorbeeld in gelijke mate voor bij regulier en scharrel binnen. Campylobacter komt het minst voor bij reguliere koppels, meer bij scharrel binnen, terwijl bij biologisch en scharrel met uitloop het merendeel van de koppels positief is voor Campylobacter. Het antibioticagebruik is wel lager bij alternatieve systemen in vergelijking met regulier. Scharrel met uitloop zit op een dierdagdosering per dierjaar van 18,9. De reguliere vleeskuikenhouderij zit op een dierdagdosering per dierjaar van 25,8. De biologische houderij zit op 1,2.
Wat betreft milieu blijkt dat alternatieve systemen (in vergelijking met regulier) per dierplaats iets minder ammoniak en geur emitteren maar iets meer fijnstof. Emissies van fosfaat en nitraat naar de bodem komen alleen voor bij de systemen met buitenuitloop. In welke mate de bodem door deze systemen belast wordt is niet bekend.
In het onderzoek zijn ook de economische aspecten meegenomen. Het blijkt dat de kostprijs voor biologische systemen het hoogst is. De vaste kosten voor scharrel met uitloop en biologisch zijn vergelijkbaar en hoger dan scharrel binnen en regulier.
Volgens de onderzoekers is het zeer lastig om op alle punten de beste te zijn. Het is volgens hen juist belangrijk dat er verschillen zijn en dat er discussie over gevoerd voert om als aanknopingspunten te dienen om daadwerkelijk duurzame systemen te ontwikkelen.

Laatste reacties

 • l coumans

  beste B bob kom d r maar in

 • B bob

  Bedankt L Coumans, Als het volgens de WUR niet uitmaakt kiest de verstandige consument voor producten zonder antibioticaresten en de bijbehorende multiresistente pathogenen. Een veilige overdekte uitloop is een vereiste voor de vrije uitloopstallen om de infectiedruk te verlagen .

 • Mels

  De consument heeft geen mening alleen zijn knip telt.

 • B bob

  Bij de Sheeples ( google ) telt inderdaad alleen de prijs . Het is echter duidelijk dat overmatige consumtie van antibioticakip slecht is voor de gezondheid dus zal er een vorm van onnatuurlijke selectie plaats vinden . De intelligente Mensen overleven en zetten de verwoesting van Moeder Natuur in een lager tempo voort.

 • PluimveeBrabant

  Leuke toepasselijke foto, zegt al genoeg over interesse in de sector.

 • polli

  Tja, het is schijnbaar lastig een goede foto te vinden.

 • Roelofsn

  Mooie foto van scharrellegkippen

 • l coumans

  er is maar een systeem superbest nieuwschierig???? het LEO systeem

 • B bob

  Heb je ook een website over dat leo Systeem ?

 • l coumans

  nee helaas

 • maartje gussinklo

  En nu blijkt dat zelfs de WUR er niet uit komt wat de beste systeem is. Laten we elkaar toch allemaal in de waarde laten en ons concentreren op ons eigen bedrijf. Zou jij ook eens moeten doen B Bob, mensen in hun waarde laten!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.