Pluimveehouderij

Nieuws 13 reacties

Europese eierhandelaren willen actie tegen import van buiten EU

De Europese organisatie van eierhandelaren en eiproductenfabrikanten (EUWEP) heeft de Europees Commissaris voor Handel, Karel De Gucht, per brief gevraagd om iets te doen tegen de invoer van eieren en eiproducten van buiten de EU.

De hoge eier(groothandels)prijzen dit voorjaar leiden tot de invoer van goedkopere eieren van buiten de EU (zogenaamde derde landen) voor de brekerij en gebruik als eiproduct. Volgens de EUWEP kan het niet de bedoeling zijn dat nu de EU hogere welzijnseisen voor het houden van leghennen heeft doorgevoerd en conventionele kooien heeft verboden, eieren worden geïmporteerd uit landen die het dierenwelzijn minder hoog in het vaandel hebben en waar kippen worden gehouden in systemen die nog niet voldoen aan de Europese eisen aan kooihuisvesting van voor 1 januari jl.

De organisatie vraagt de EU-commissaris om een EU-beleid dat er op is gericht de hoge eisen die worden gesteld aan dierenwelzijn niet te laten ondermijnen door de import van eieren en eiproducten die zijn geproduceerd onder minderwaardige dierenwelzijnsomstandigheden.

De EUWEP weet dat het niet is toegestaan om dierenwelzijnseisen mee te nemen in de WTO-onderhandelingen, maar hoopt dat de EU hier wel rekening mee wil houden bij het maken van bilaterale handelsakkoorden met individuele landen buiten de EU.

In een toelichting zegt Arend Mijs, voorzitter van EUWEP en van de Nederlandse vereniging van eierhandelaren Anevei, dat de handelaren de EU-commissaris vragen om eieren en eiproducten als zogenaamd ’sensitive product’ (gevoelig product) in te brengen in komende gesprekken over bilaterale akkoorden. In een bilateraal akkoord kan voor een gevoelig product een quotum worden afgesproken dat jaarlijks heffingsvrij mag worden ingevoerd.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  het is normaal voor de politiek om oneerlijke concurentie in het leven te roepen, als ze dit niet zouden doen zouden ze hun macht verliezen omdat dan de markt zijn werk kon doen en dat willen ze niet, hier zit dit probleem ook aan te komen met al die labels en sterren die nu in het leven geroepen worden

 • B bob

  Als ze gewoon de ingevoerde eieren/eiproducten testen op resistente bacterieen worden de producten niet eens toegelaten. Dat is een wapen van de EU en daar moeten de Nederlandse pluimveehouders gebruik van maken als de Nederlandse overheid zijn taak niet vervult.

 • troo

  geloof nou zelf niet dat de handelaren dit willen. zij verdienen aan de import en weten tegelijkertijd dat er niets aan gedaan kan worden. ze doen net of ze met de pluimveehouders te doen hebben

 • bankivahoen

  Wakker dier en Marianneke hoor je natuurlijk niet!

 • l coumans

  wat is het goede antwoord van de vier, er is maar een keuze 100% .reactie nr 3

 • a.vdijk2

  In de periode jan t/m mei 2012 bedroeg de import in de EU-27 van schaaleieren 1300 ton, terwijl de export uit de EU-27 over diezelfde periode 24.400 ton bedroeg. De negatieve gevoelswaarde van de import van schaaleieren is dus vele malen groter dan de werkelijke waarde, want die stelt in feite niet zoveel voor.
  Blijft dat het moreel niet juist is, dat er eieren geimporteerd mogen worden die hier niet geproduceerd mogen worden. Goed om daar tegen te blijven ageren.

 • T@deler

  In Duitsland waren de legbatterijen eerder verboden.
  De rest van Europa verkocht de eieren wel naar Duitsland en er kraaide geen haan naar.
  Ook moreel niet juist....

 • a.vdijk2

  De ethiek van de politiek zit vaak in het pluche. Niet alleeen in NL maar ook in DE en anderen.

 • awknop

  Wie bepaalt dierenwelzijn niet meegenomen mag worden in de de WTO onderhandelingen? Waarschijnlijk de landen die dat niet op orde hebben. Ik vind dat je geen produkten hoeft te aksepteren die niet voldoen aan de (produktie)-eisen die je aan de interne producenten stelt. Een alternatief is, dat je er een heffing op mag leggen die de kostenvoordelen kompenseert. En als de politiek niet wil, moet wakker dier maar in aktie komen. Het moet gezegd worden, die krijgen toch wel wat voor elkaar.

 • B bob

  AW Knop, duidelijk onder worden gebracht !

 • a.vdijk2

  Voor derde landen en m.n. de opkomende landen binnen de WTO is het heel simpel: geen toegang tot hun niet agrarische markten als er door de EU beperkingen aan de toegang tot onze agrische markt wordt opgelegd.
  De NAMA markten zijn van levensbelang voor de EU, dus geen EU beperkingen aan de import van agrarische goederen uit derde landen. Zelfs de dierenwelzijnsorganisaties kunnen daar niet tegenop.
  Conclusie: de EU boeren betalen het geweten van de dierenwelzijnsorganisaties en de politici.

 • awknop

  @ a.vdijk2, Ik ben het met U eens dat je de ontwikkelingslanden moet ontzien. Je moet de boeren daar de kans geven tegen een eerlijk prijs hun produkten op de markt te brengen. Ik heb het dan niet over bedrijven uit ontwikkelde landen die daar megabedrijven opzetten om lekker goedkoop te produceren (oa China is daar momenteel goed in). Bij import uit die landen moet je dan wel even opletten dat wij geen produkten van hen consumeren terwijl er in hetzelfde gebied mensen van de honger omkomen. Dan moet je die mensen helpen om zichzelf en hun 'buren' te helpen.

 • Wian

  Je kan alle eieieren die onder EU geproduceerd worden onder de KAT certificering brengen ,vervolgens de Europeese afnemers van alle eiproducten en eieren er toe bewegen dat er alleen KAT geproduceerde eieren gebruikt mogen worden in de EU.
  Wordt het een stuk lastiger om eieren van buiten de EU teimporteren en in de EU aftezetten.
  Dit mag want het wordt niet door de overheid opgelegd en er is geen directe prijs afspraak dus valt niet onder kartel vorming.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.