Pluimveehouderij

Nieuws

Belgische pluimveesector is kleiner geworden

Gent - Het aantal pluimveebedrijven in België is in de afgelopen jaren flink gedaald. Dat blijkt uit een overzicht van het Belgische Verbond voor pluimvee, eieren en konijnen (VEPEK).

Het aantal leghennenbedrijven is tussen 2001 en 2009 gehalveerd. In 2001 werden er bijna 9,2 miljoen leghennen gehouden. Dat aantal is afgenomen tot circa 7,5 miljoen in 2009. Deze worden gehouden op 2473 bedrijven. Bijna de helft van de legkippen wordt gehouden op de 250 bedrijven met meer dan 50.000 kippen. In 2010 produceerde België 164 miljoen consumptie-eieren. In 2005 was dit 200 miljoen stuks.

Het aantal vleeskuikenbedrijven daalde tusen 2001 en 2009 van circa 900 in naar 550. De vleeskuikenbedrijven zijn wel grootschaliger geworden. Het overgrote deel van de bedrijven houdt meer dan 30.000 vleeskuikens. Het aantal vleeskuikens lag in 2010 op 21,9 miljoen dieren. In dat jaar werd 92 procent van de kuikens geslacht in negen slachthuizen. De zelfvoorzieningsgraad voor pluimveevlees is in België gedaald van 167 procent in 2004 naar 117 procent in 2009.
De technische resultaten van de Belgische kippen zijn de afgelopen jaren verbeterd. In 2010 lag het legpercentage 3,8 procent hoger dan in 2000. Over het algemeen stijgt het totaal aantal broedeieren en het totaal aantal eieren per opgezette kip gestaag. Het voerverbruik per broedei schommelt van jaar tot jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.