Pluimveehouderij

Nieuws

Verbod op cefalosporine in Duitse pluimveehouderij

Berlijn - De inzet van antibiotica van het type cefalosporine wordt in de Duitse pluimveehouderij verboden.

Dat blijkt uit de wetswijzigingsvoorstellen die door landbouwminister Ilse Aigner bij de volksvertegenwoordiging op tafel zijn gelegd. Cefalosporine behoren tot de antitbiotica die ook voor de humane geneeskunde van grote betekenis zijn. De toepassing van die antibiotica in de productiedierenhouderij moeten worden beperkt, deels via een verbod, zoals bij cefalosporine. Een verbod voor carbapeneme is nog voorwerp van overleg, aldus Aigner. De wetsvoorstellen zijn een uitvloeisel van een parlementair akkoord dat in april tot stand kwam. Ondermeer krijgen de boeren tevens de plicht om te laten controleren in hoeverre hun antibioticagebruik te groot is. Als dat het geval blijkt zijn ze gehouden maatregelen te nemen. Voorts wordt de registratie van de antiobiotcainzet Duitsland-wijd gelijkgetrokken. Er komt namelijk één databank voor het hele land.

Of registreer je om te kunnen reageren.