Pluimveehouderij

Nieuws 11 reacties

'Sector blijft hangen in vorige eeuw'

Den Haag - De Nederlandse pluimveesector blijft te veel hangen in de vorige eeuw. Ze legt veel te veel nadruk op de bezwaren tegen de eisen van het Beter Leven-kenmerk en blijft maar op zoek naar excuses om niet in te spelen op de marktontwikkelingen. Aldus luidt het verwijt van directeur Frank Dales van de Dierenbescherming aan de Nederlandse pluimveesector.

Hij reageert naar aanleiding van het toekennen van één ster Beter Leven aan Interchicken voor zijn productie in Roemenië. "De sector heeft een groot marketingprobleem. Als je product plofkip wordt genoemd zou je juist met de Dierenbescherming op zoek moeten gaan naar oplossingen en het welzijn moeten gaan verbeteren."

Dales adviseert de sector dan ook om te stoppen met alle discussies over de eisen en andere problemen en aan de slag te gaan met verduurzaming. De supermarkten vragen om duurzame producten met minimaal één ster tegen een eerlijke prijs. "Op dat laatste punt heeft de sector ons aan hun kant. Meerkosten moeten worden vergoed."

Productschapsvoorzitter Bart Jan Krouwel zegt gemengde gevoelens te hebben over de Roemeense één ster-kip. Uit oogpunt van duurzaamheidsontwikkeling is dit goed. Anderzijds heeft dit voor de Nederlandse sector een negatieve uitwerking. Er wordt een stuk productie verplaatst naar het goedkopere buitenland." Krouwel wijst ook op de verdeeldheid in de Nederlandse sector. "Die heeft deze ontwikkeling in de kaart gespeeld. Dat kan de sector zich zelf verwijten."

Voorzitter Eric Hubers van de NOP is niet blij met de ontwikkeling. "Je ziet nu dus productie naar het buitenland verdwijnen, omdat het daar goedkoper is. Nederlandse productie is dus zomaar inwisselbaar. Ik kan me voorstellen dat pluimveehouders daardoor weer huiveriger worden om over te stappen op duurzame productie."

Laatste reacties

 • theorikyreintjes1


  ik denk dat de pluimveesector er alles voor over heeft voor het welzijn van het dier. De kennis moet uit de sector zelf komen, niet vanuit Amsterdam. Daar moeten ze hun eigen probleem maar is eerst oplossen. Het drank en drugs probleem ! Het is een groot schandaal. Wil dit soort volk de voedselketen de les lezen. Het gaat hier om gezond voesel en gezonde dieren! Niet al die troep die ze daar in Amsterdam gebruiken!!!

 • l coumans

  maar beste Frank leg hier dan maar eens uit waarom een biologischelegpluimveehouder de drie sterren niet krijgt .

 • Wian

  deze clubs zijn net zo belangrijk dat wij ze maken ,wij als sector zullen zelf de norm moeten stellen en de consument er van over tuigen dat we het beste voor beide kanten nastreven ,dit soort clubs praaten alleen van uit emotie blijf bij de feiten.

 • joannes

  Alle commentaren maken maar weer eens duidelijk dat de ¨producenten¨ totaal niet realiseren dat er klanten nodig zijn voor hun producten. En wanneer de hele wereld over transparantie en diervriendelijkheid praat je maar beter kan luisteren als vinden dat je het beter weet. Het probleem is dat velen hun investeringen moeten afschrijven alvorens ze weer in nieuwe vormen kunnen investeren. Die tijd zou elke producent moeten krijgen maar de vraag is of klanten zo geduldig zijn met een eigenwijse aan tunnelvisie leidende pluimveesector. Wanneer Shell over zijn praktijken ter verantwoording wordt geroepen, of welke multinational ook, worden natuurlijk ook de voedsel producenten ter verantwoording geroepen. De consument wil weten wat hij eet en hoe het geproduceerd wordt en daarna volgt acceptatie of niet.......!

 • oeleboele

  We moeten wel luisteren naar de consument, maar de consument kiest grotendeels wel voor het goedkoopste product en betaald daarmee de investering niet terug. Als er daadwerkelijk meer geld wordt betaald voor de duurzame kip, of eieren dan kan er pas gepraat en geinvesteerd worden, want we bouwen toch ook niet een stuk bij ons huis aan als we het totaal niet kunnen betalen, opbrengen( als er niet genoeg binnen komt elke maand)? Daar moet dan wel iets tegenover staan. En diervriendelijk werken doet i.p. elke pluimveehouder want anders snijd die zichzelf in de vingers en dat is ook niet rendabel voor het bedrijf. De consument wil weten wat die eet, maar eet wel steeds vaker uit de muur om het zo maar even te zeggen. En dan uit Roemenië wel de ster kip? Daar wordt op een heel andere manier gewerkt als hier, en met ook veel minder eisen en goedkoper, moeten ze daar b.v. zo vaak bloedtappen als hier in nederland?( kost ook veel geld) Ik betwijfel het. Wij zijn biologisch en krijgen de ster ook niet, en dan wil je ook niet weten hoeveel het ons kost aan instanties die allemaal het zelfde 'controleren' en aan dierenarts kosten van verplichte bloedafnames.
  Wij vinden onze kippen mooie dieren en genieten van hoe ze zijn, maar het blijft een dier en is geen mens en we moeten er wel van leven als gezin!

 • Eierboer Zuid

  joannes : uw commentaar bewijst dat jij nogal provinciaal denkt : de wereld is iets groter dan Europa, en in de rest van de wereld willen de consumenten goed en goedkoop voedsel zonder leuke verhaaltjes erbij over hoe leuk de kip het wel vindt om rond te scharrelen voor ze de kop afgehakt wordt. Voor iemand die in de sector werkt en dus weet hoe het allemaal gaat is de hele situatie hier in Europa ronduit belachelijk. De consument wordt belazerd door de extremisten van wakker dier en gelijkgestemden. Een scharrelkip is echt niet beter af dan een kooikip, en het ei dat ze legt is niet beter of gezonder dan dat van een kooikip, en zeker niet 'duurzamer' want er is meer voeder voor nodig, meer geneesmiddelen, meer energie, het genereert meer fijn stof, meer amoniak, enz....

 • joannes

  Eierboer Zuid u heeft gelijk dat in de wereld vaak gerationaliseerd wordt naar het goedkoopst voor de consument maar in het ¨Westen¨,de ontwikkelde wereld, is er een consumenten beweging die naar diervriendelijke producten vraagt en daarvoor politiek lobbied, akties voert, artiesten en bekende personen mobiliseert, enz,enz, Als u eigenwijs reageert met ¨wij weten wat goed voor u is¨ zult u met kooi eieren en plof kippen in de hoek van dieren mishandeling gezet worden en dan zal de samenlevening waarin u produceert deze bij wet verbieden. De perceptie van wat kan en niet kan in de pluimvee sector zal (moeten) wijzigen. Wanneer de consumenten geen honger hebben maar eten uit gewoonte gaan ze zich schuldig voelen wanneer de dieren slechts als productiemiddelen behandeld worden.

 • Paul Grefte

  We hebben een standaard gezinsbedrijf; 120.00 kuikens, 4 stallen elk 5 meter uit elkaar. Financiering € 8,= per kuikenplaats en o,ja we vechten al 4 jaar voor een nieuwe milieuvergunning alleen maar om ons bedrijf voor de 45 gram eis klaar te krijgen. Maar ja, elkaar niets gunnende omwonenden houden de boel al jaren met succes (o.a. geluid) tegen.
  Mijnheer Dales, leg mij en mijn familie even uit hoe ik in de 21 eeuw beland....

 • l coumans

  info 175 frank broedt nog op een antwoord op min vraag reactie 2

 • Eierboer Zuid

  joannes, ik vind rationaliseren niet fout maar verstandig. In onze westerse, 'ontwikkelde' wereld, waar de consumenten geen honger hebben, verliest de rede haar noodzaak en daardoor haar evidentie. De mens is een religieus wezen, en nu we hier in het westen het christendom als religie laten vallen hebben, gaan we zonder het te beseffen over op een andere religie, in casu het animisme, en dichten we dieren, planten en andere zaken een ziel toe.
  Los daarvan nogmaals : de consument wordt belazerd. Als hij duurzaam voedsel wil, dan zijn we met de zogenaamde diervriendelijke producten van vandaag niet op de goede weg.

 • Nines

  Duurzaam en diervriendelijk gaat niet altijd samen. Bovendien is het de vraag wat nou diervriendelijk is; die opinie verschilt per mens. Meneer Dales mag verwijten dat de pluimveesector in de vorige eeuw blijft hangen; de Dierenbescherming staat met beide benen in diezelfde eeuw. Bovendien zijn er de afgelopen jaren bijzonder veel stappen gemaakt door de sector; maar inderdaad; de kosten moeten zich terug verdienen. Je bent ellenlang aan het lobbyen om een verbetering te realiseren. Heb je de vergunning of regeling daar voor binnen; is de verbetering alweer ouderwets. Tegen de tijd dat het gebouwde staat kan je een nieuwe vergunning aanvragen en de malle molen begint opnieuw. Het zou fijn zijn als de regeldruk eens verminderd werd. Bovendien wil je als sector je aanpassen voor het imago dat je hebt; maar om je aan te passen heb je dan weer vergunningen nodig die vaak geboycot worden door omwonenden. Het is niet dat de pluimveesector zichzelf tegenwerkt; ze worden ook tegengewerkt. En anderen dwarsbomen; dat is zoooo 21ste eeuw. Dus hartstikke hip; die pluimveehouders!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.