Pluimveehouderij

Nieuws

Mexico begint met vaccineren tegen vogelgriep

Guadalajara - Mexico is begonnen met het vaccineren van 10 miljoen kippen tegen het hoogpathogene vogelgriepvirus H7N3. Het betreft pluimveebedrijven in het westen van de staat Jalisco, waar de grootste uitbraken van het virus zijn geconstateerd.

Jalisco is het grootste pluimveeproducerende deel van Mexico. Het produceert 11 procent van het pluimvee en 50 procent van het totaal aantal eieren in Mexico. De uitbraken in dit gebied begonnen in juni dit jaar. Het virus is aangetroffen op 33 van de 253 pluimveebedrijven in Jalisco. 82 bedrijven zijn inmiddels gevrijwaard van de ziekte. 138 bedrijven staan nog onder strenge controle.

Sinds juni zijn 3,8 miljoen miljoen kippen geruimd. Meer ruimingen zullen volgen in de komende weken. De schade voor de Mexicaanse pluimveesector wordt geschat op 50 miljoen dollar (40,8 miljoen euro). De Mexicaanse overheid wil de komende weken nog eens 80 miljoen doses vaccin produceren om verdere uitbraken van het virus te voorkomen. Epidemiologen zijn bezig om zoveel mogelijk bloedmonsters te nemen om het verloop van de ziekte in kaart te brengen. Er zijn al meer dan 32.000 bloedmonsters van kippen verzameld.

Het vogelgriepvirus H7N3 kan zich niet verspreiden van mens naar mens. Het komt af en toe voor dat mensen ziek worden door in contact te staan met besmette kippen. Deze variant is dus veel minder gevaarlijk voor mensen dan de H1N1=variant van het griepvirus.

Of registreer je om te kunnen reageren.