Pluimveehouderij

Nieuws

Boetes PPE-Tuchtgerecht voor overtreden welzijnsnormen

Zoetermeer - Het Tuchtgerecht van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft onlangs aan vier vermeerderaars een boete opgelegd wegens een overtreding van de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003.

In deze verordening worden eisen gesteld aan de wijze waarop vleeskuikenouderdieren in Nederland moeten worden gehouden. Eén van deze eisen is dat er per dier een vloeroppervlakte beschikbaar moet zijn van tenminste 1300 vierkante centimeter.

De boetes zijn opgelegd omdat de betrokken vermeerderaars in een stal meer dieren hielden dan op grond van deze eis is toegestaan. Het tuchtgerecht heeft bij het vaststellen van de hoogte van de boete rekening gehouden met het onterecht genoten economisch voordeel van het houden van teveel ouderdieren op een bedrijf.

De boetes lopen uiteen van honderden tot enkele duizenden euros.

Of registreer je om te kunnen reageren.