Pluimveehouderij

Nieuws 7366 x bekeken 29 reacties

Bleker: diervriendelijk vlees niet goed voor milieu

Den Haag - Diervriendelijk geproduceerd pluimveevlees is vaak milieu-onvriendelijk. Dat stelt staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij refereert hiermee aan een uitspraak van hoogleraar Louise Fresco (Universiteit van Amsterdam). Wel benadrukt Bleker dat er goede initiatieven bestaan die op een evenwicht tussen dierenwelzijn en milieu hebben gevonden, zoals Rondeelconcept. In het najaar verschijnt een rapportage van de Regiegroep duurzame veehouderij, die per keten onderzoekt of en hoe het duurzaamheidsniveau omhoog gaat.

Laatste reacties

 • l coumans

  henk weet jij het verschil kippenvlees met of zonder water ????

 • kleitokkers

  @ coumans met water heet kippesoep

 • bertes

  politiek wil alleen grote bedrijven.

 • kleitokkers

  Overal waar de politiek zich mee bemoeit, gebeurt het tegenovergestelde

 • Eerlijk_Duurt_Het_Langst

  Dat is toch zo klaar als een klontje, alle dieren die in de openlucht lopen veroorzaken toch milieu vervuiling, in gesloten stallen worden al jaren filters toegepast om de uitstoot te minimaliseren, is hetzelfde principe als roetfilters en katalysators op auto’s en vrachtauto’s !!

 • zanden

  Volgens prof. Louise Fresco is biologisch voedsel net zo erg als roken en moet op de verpakking staan dat het slecht is voor de gezondheid. ( Wat Raakt, LC 16-6). Verder is het volgens haar onmogelijk met biologische landbouw het wereldvoedselprobleem op te lossen. Er is dan zes keer zoveel landbouwgrond nodig. De biologische landbouw pretendeert helemaal niet het wereldvoedselprobleem op te lossen. Dat roept de gangbare landbouwsector juist altijd. Dat voedselprobleem is overigens betrekkelijk als men weet dat in de VS tenminste een kwart van de maïsoogst via bio-ethanol de benzinetank in gaat. Met dat voedsel zouden 500 miljoen mensen voor de helft in hun basisvoedselbehoefte kunnen voorzien.

  Bij de opbrengst van gangbare landbouwproducten worden stelselmatig de schadelijke effecten weggelaten. Zoals de twee miljard euro milieuschade die de gangbare Nederlandse veehouderij jaarlijks veroorzaakt. En het slopen van het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika voor het veevoer van onze kiloknallers. Dat de gangbare vleesproductie ons heeft opgezadeld met resistente bacteriën die de volksgezondheid bedreigen blijft ook buiten beschouwing. Dàt zou eigenlijk allemaal op de verpakking moeten staan.

 • Romeijn

  Er is altijd wel een hoogleraar te vinden die het tegendeel beweerd van wat algemeen wordt aangenomen in het betreffende vakgebied... Bovendien moet humane gezondheid niet verward worden met het veel bredere begrip `milieu`.

 • ruben1979

  wie geeft antwoord op de vraag, wat is milieu vriendelijk/onvriendelijk? Wat is duurzaam? Wat is dierenwelzijn? Wat is MVO (maatschappelijk verandwoord ondernemen).
  MVO is produceren wat en hoe de maatschappij het wil, de maatschappij wil diervriendelijk en milieuvriendelijke productie, als ik diervriendelijk wil produceren gaat dit ten koste van het milieu (meer uitstoot van Co2, amoniak, meer ver/gebruik van grondstoffen).
  Als ik milieuvriendelijk wil produceren zou ik mijn productie moeten intensiveren (meer dieren op een bedrijf, per hectare, per vierkante meter staloppervlak, enz, enz), wat moet ik nu doen om het 'goed te doen'?

 • W Geverink

  Om te beginnen het hoofd koel houden Ruben. Wat je ook probeerd je kunt het toch niet goed doen. De maatschappij om te beginnen is een handje vol mensen die niet kopen of eten wat jij produceerd. Waar ze goed in zijn is hameren met een steen op een stalen emmer om aandacht, en dat krijgen ze. Mensen die geld investeren in beursgenoteerde bedrijven verwachten tussen vijf en tien procent op hun portefolio over de lange termijn. Als boer moet je goed nadenken of je je nek nog verder uit wil steken met allerlei investeringen zonder rendement. Mischien is het veel slimmer dat je het bedrijf verkoopt, je eigen vermogen investeerd en een baan neemt bijvoorbeeld. Vertrekken naar een land waar je als boer gewaardeerd wordt en met een beter ondernemersklimaat is een andere optie. Het leven is te kort om niks te verdienen, veel schulden te hebben en voor vervuiler en dierenbeul uitgemaakt te worden.

 • politiek

  Dat hoofd koel houden zal ongetwijfeld wel lukken aan die andere kant van de wereld. Aan deze kant van de wereld proberen we de balans te vinden in duurzaamheid, milieu, welzijn, omgeving en uiteraard nog een gezinsinkomen voor betreffende boeren. Ik noem het bewust liever boeren als ondernemers. En inderdaad, als je al denkt: ,,Ik ben verslagen,, is de nederlaag een feit. Als je denkt; ,,Ik kan het niet halen,, is de tegenslag op til; want het overslaan der schalen hangt voornamelijk af van wil. Als je jammert: ,,Ik ben zwakker dan mijn grote concurrent, blijf je levenslang de stakker, die je ongetwijeld bent.

 • jete

  Het is een goede zaak dat er met het rondeelconcept voor legkippen is gezocht naar omstandigheden, die ten goede komen aan het dierenwelzijn. Dat er daarmee een evenwicht is gevonden met het milieu, zoals de heer Bleker benadrukt, wil ik eventueel nog wel van hem aannemen. Echter meen ik wel, dat dit evenwicht dan op een hoger niveau dient te worden gebracht. Daartoe zouden er bijvoorbeeld initiatieven moeten worden genomen om aan de huidige omstandigheden van de rondeelstal nog de volgende verbeteringen aan te brengen:
  · Beperking ammoniakuitstoot
  · Minder geurverspreiding rondom de stallen
  · Meer mestopvang
  · Beperking risico’s t.a.v. van besmettingen en verspreiding dierziekten
  · Tegengaan van vrije toegang voor vogels
  · Voorkomen van drassige uitloop met modderpoelen
  · Bevorderen van schone en droge buitenverblijven
  Of deze aangepaste rondeelstal uiteindelijk ook geschikt gemaakt zal kunnen worden voor de productie van pluimveevlees zal dan moeten blijken.


 • Elevage

  Jammer dat er iedere keer ergens een hoogleraar is die wat kreten slaakt, en dan vervolgens voor 100% waar wordt aangenomen. Zeker als teksten maar ten dele worden gebruikt of als er cijfers worden verzonnen door deze of gene

 • gerstiroma

  ik heb in mijn leven veel geinvesteerd en hard gewerkt, door gebrek aan opvolging uiteindelijk 15 jaar geleden (was ik 49) gestopt en afgerekend niks, overgehouden, buren van ons hebben nooit geinvesteerd, weinig uitgespookt en nu hun boerderijtje verkocht voor meer dan het dubbel dat wat mijn varkensbedrijf opgebracht heeft, zo gaat dat in Nederland, ik ben niet zielig goed gezond en werk nog steeds

 • info988

  @Elevage
  Jammer dat er iedere keer een beperkte groep burgers (vooral geen consumenten) wat kan roepen en dat de politiek hier met zijn allen snel gehoor aan geeft. Zonder de daadwerkelijke feiten te kennen. (Net als de meeste burgers overigens).
  Jammer dat een hoogleraar de feiten naar buiten brengt en deze vervolgens als 'verzonnen' worden versleten....

 • joannes

  Hans Bleker bewijst maar weer in deze brief dat hardlopers doodlopers zijn! Wanneer je investeert in nieuwe ontwikkelingen moet je vooral niet te veel financieel risico nemen want voor je het weet zit je in de verkeerde kopgroep en heb je je kruit verschoten voor de finisch.

 • agratax2

  @Romeijn. Jij zegt dat we massa AANNAMES heeft gedaan als of dat de waarheid is. Een oud gezegde waarschuwt juist voor aannames; 'Aannames zijn valkuilen'. Laten we als ondernemers GEEN aannames doen en daar op investeren, 'bezint eer ge begint'.
  @Zanden. Kun je me even uitleggen uit welke milieu schade die 2 miljard bestaat?

 • W Geverink

  Tja Politiek. Laat de WE maar weg. Het feit dat jij rendementloze investeringen vanzelfsprekend vindt geeft mij sterk de indruk dat jij nog nooit een dag in je leven financieel risico gelopen hebt. Te veel boeren maken zichzelf slaaf van de bank zonder uitweg om voor een hongerloontje boer te kunnen blijven.

 • Boertje-M-sob Henak

  Wie verlost ons van dit soort waanzin? Bleker zegt dingen die precies in het straatje passen van de NWO. Leugens en nog eens leugens.mensen wordt wakker.

 • joannes

  Beste Boertje-M-sob Henak, wat zijn precies de leugens in het verhaal van Bleker? En... Waarom? Wie heeft dat bevestigd?

 • sensia

  Vlees is zo-wie-zo heel slecht voor het milieu.
  waarom een dier gebruiken als transport middel voor eiwitten, als die rechtsstreeks al te gebruiken zijn. Men kan de heerlijkste vleesvervangers maken van granen, zaden, knollen. Zoals de Konjac-wortel. Heel gezond ook.

 • Mozes

  Sensia, er zijn vele soorten eiwitten. Plantaardige eiwitten hebben doorgaans een lagere zogenaamde biologische waarde. De biologische waarde van een eiwit is afhankelijk van de verscheidenheid en verhoudingen van de verschillende aminozuren waar dat eiwit uit bestaat. Vooral voor een goede hersenontwikkeling zijn aminozuren nodig die in plantaardig eiwit weinig of niet voorkomen. Onderzoek heeft al aangetoond dat bij vegetariërs een lagere IQ en meer psychische stoornissen voorkomen.
  Verder is van belang dat vitamine B12 alleen in dierlijke producten voorkomt. Dit vitamine is van belang voor de stofwisseling.

 • Mels

  Mozes,verspilde moeite daar Sensia van hetzelfde laken en pak is al Sjoerd en Volkert,met bijstand van Thieme.

 • politiek

  MVO produceren. ( maatschappelijk verantwoord ondernemen) Zonder meer zijn er delen op de wereld waar Co2 en amoniak veel positiever werken als als hier in Nederland, waar het een ,,teveel,, aan het worden is , dus schadelijk. Mijn inziens kan welzijnsvriendelijk en milieuvriendelijk wel degelijk samengaan. Alleen niet in Nederland en andere gedeeltes op aarde waar een dergelijke intensieve bevolking is verweven met industrie en welvaart. Als je een discussie wilt voeren zullen we grote getallen intensieve veehouderij en ook de huidige melkveehouderij zoals die in Nederland aan het ontwikkelen is net langs steden gaan plaatsen als Parijs, Londen, Tokio, New-York,enz. , enz., dan wordt je onbegrijpend aangekeken. Miljoenen dieren net plaatsen net langs die miljoenen mensen dus. Het vraagstuk geur ofwel stank in vele beleving mag je ook gerust aan denken evenals gezondheidrisico,s, die mijn inziens onverantwoord aan het worden zijn in Nederland. Waarom niet die dieren plaatsen tussen die steden bij de vegetarische grondstoffen , waar behoefte is aan ontwikkeling met de veel goedkopere arbeid. Al dat verslepen van die vegetarische grondstoffen is ook milieuverspilling van energie. Natuurlijk rekenen we hier in Nederland de energie vanaf moment dat het voer voor het dier ligt en men vergeet de 100 duizenden kilometers afstand dat het voer al heeft gehad !. vervolg komt.

 • politiek

  Vervolg, De voerprijs voor het dier is n.l incl. de transportkosten ofwel energieprijs om het te verslepen. Men vergeet ook de mineralen ( ofwel mest ) die eigenlijk weer terug moet naar de gebieden waar die vegetarische producten vandaan kwamen. ( b.v. Soya) . En men vergeet uiteraard de onverantwoorde gezondheidsrisico,s van die grote aantallen dieren langs en tussen die grote steden. ( miljoenen) In Nederland heb je per inwoner al meer als 10 dieren. ( varken, kip,koe, kalf). Nederland beschouw ik als een grote stad waar wat parken tussen liggen voor zeer beslist niet meer productie als die steden kunnen consumeren. Noem het stadslandbouw. Anders klopt het rekensommetje niet meer als men alles meerekend. Voor de boerderijen , ik mag hopen gezinsbedrijven, in die stadsparken in Nederland is een correct gezinsinkomen ook een vereist aandachtspunt, evenals dus als milieu, welzijn, gezondheidsrisico,s , ... dus MVO.

 • Mozes

  Bij wijze van uitzondering toch een keer reageren. Politiek schrijft ' de 100 duizenden kilometers afstand dat het voer al heeft gehad'.
  De aarde heeft een omtrek van 42 duizend kilometer............!!!!!

 • politiek

  Beste Mozes , correct opgemerkt en nu maar hopen dat alles op die ene vrachtwagen kan van u. Dan kun ik inderdaad besparen op kiliometers. Het lijkt mij ook inderdaad niet verstandig om met dat vrachtwagentje enkele keren om de aarde te rijden alvorens te lossen.

 • sensia

  ha Mozes en Mels: Vitaminen B zit in volkoren graanproducten en zuivelproducten. Zijn betere bron van vitaminen B dan Vlees. Een vitamine B12 tekort blijkt een wijd verspreid fenomeen dat niet beperkt bleef tot vegetariers.

 • Mozes

  Sensia, zuivel is ook een dierlijk product. Verder heb ik niet gewezen op alle vitamines B maar specifiek op vitamine B12. Dit vitamine komt alleen in dierlijke producten voor waaronder dus zuivel.
  Je stelt dat vitamine B12 tekort een wijd verspreid fenomeen is. Dit doet zich inderdaad wijd verspreid voor onder de armere mensen die zich geen vlees of zuivel kunnen permiteren.
  Bij FrieslandCampina heeft men er wel eens op gewezen dat men in de mondiale zuivel een twee sporenbeleid voert. In de Westerse wereld is er een te hoge inname van voedingsenergie( vet en suiker ). Hier probeerd men dan ook producten te ontwikkelen met minder vet en suiker. In de Derde wereld is er juist een tekort aan vooral hoogwaardige nutriënten. Daar probeerd men producten te ontwikkelen die gemakkelijker te gebruiken zijn en beter betaalbaar zijn.

 • politiek

  Waarschijnlijk is produceren voor de huidige melkboterberg interessanter. ( economisch dus) De markt vet en suiker is ook nog de markt met de financiele middelen. Wellicht gaat men meer producten maken i.v.m. gezondheid, met minder voedingsenergie voor die westerse markt zodat die boterbergen er voorlopig wel zullen blijven. Een oplossing is wel om ze te plaatsen in de derde wereld, die ze goed kunnen gebruiken , maar wie pakt dan het verlies.....

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.