Pluimveehouderij

Nieuws

Aangepast schema Milieukeur Ei van kracht

Den Haag – Per 1 augustus 2012 wordt een herziene versie van het certificatieschema Milieukeur ei van kracht. Dit schema heeft een geldigheid tot 1 februari 2013.

In de herziening zijn nu normen voor zink- en koperaanvoer en fijnstofemissie opgenomen. De toepassing van duurzame soja is als basiseis opgenomen en ‘transparantie naar de burger' is een keuzemaatregel geworden in plaats van een verplichte eis.
Milieukeur Ei maakt deel uit van het certificatieschema Milieukeur Dierlijke Producten en bestaat uit verplichte basiseisen voor leghennen en keuzemaatregelen voor de vier thema's ‘Milieu in en om het bedrijf', ‘Voeders', ‘Dierenwelzijn' en ‘Werkomstandigheden'. Voor elk van deze thema's kan een ondernemer een keuze maken uit meerdere maatregelen waarbij een minimum aantal punten behaald dient te worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.