Pluimveehouderij

Nieuws

Roep om hardere actie voor duurzame kip

Den Haag "Alleen als de rotte appels worden aangepakt, kan de pluimveesector echt verduurzamen.” Dat zei Tjerk Wagenaar, de voorzitter van Stichting Natuur en Milieu, in reactie op de toekomstvisie van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE), die vrijdag bekend werd gemaakt.

Door maatschappelijke druk ziet het productschap zich genoodzaakt de komende tien jaar om te schakelen naar minder antibioticagebruik en meer aandacht voor dierenwelzijn en milieu. Evenals collega's van de Dierenbescherming en Consumentenbond is Wagenaar blij met deze plannen. Maar hij zet wel vraagtekens bij de praktische uitvoering ervan. "Er moet ook een echte wil zijn om wat te veranderen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.