Pluimveehouderij

Nieuws 394 x bekeken

PPE reikt MVO-verslag uit

Den Haag - Vandaag heeft Bart Jan Krouwel, voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE), het MVO-verslag pluimveehouderij uitgereikt aan de Dierenbescherming, de Consumentenbond, het Wereld Natuur Fonds en de Stichting Natuur en Milieu.

De overhandiging vond plaats in Nieuwspoort, in Den Haag. Met dit verslag geeft de Nederlandse pluimveesector een transparant beeld van de stappen die gezet zijn op weg naar een verdere verduurzaming van de sector.

In zijn inleiding gaf Krouwel aan teleurgesteld te zijn dat Wakker Dier er niet bij was. “Wel actievoeren tegen de reguliere kip maar niet ‘in’ voor een gezamenlijke dialoog", aldus Krouwel.

De NGO’s pleiten voor, en rekenen op, veel ambitie en eigen verantwoordelijkheid van de pluimveesector om grote stappen te maken. Volgens Frank Dales is de sector leidend. "De lat ligt hoog en de kosten moeten eerlijk verdeeld worden over alle schakels in de keten”, aldus Dales.

Volgens het PPE is een intensievere samenwerking van boer tot retail nodig om tot een duurzamere pluimveehouderij te komen, op basis van langtermijnbeleid en afspraken. In het rapport staat dat voor de komende tijd effectieve vormen van communicatie ontwikkeld moeten worden die de transitie naar een duurzame pluimveehouderij in kaart brengen, begeleiden en stimuleren. Meer en overtuigender communiceren is een ‘must’ onder meer door het nadrukkelijker uitdragen van de ‘best practices’ over duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de pluimveesector.

Het MVO-verslag is opgesteld volgens de internationale richtlijnen van het GRI, level C (self declared). Wereldwijd zijn deze richtlijnen de standaard voor duurzaamheidsrapportages. GRI maakt het mogelijk de prestaties van verschillende organisaties te vergelijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.