Pluimveehouderij

Nieuws 827 x bekeken 2 reacties

PPE ontwikkelt regels laagpathogene griep

Zoetermeer - Het Productschap Pluimvee en Eieren gaat regelgeving voorbereiden om maatregelen te kunnen nemen bij uitbraken van niet-bestrijdingsplichtige vormen van aviaire influenza (vogelgriep).

Dit wordt donderdag besproken in de vergadering van de sectorcommissie pluimveevlees van het PPE. Ook wil het PPE regels ontwikkelen voor de inrichting en afrastering van uitloopterreinen.

Een en ander komt voort uit het rapport van het CVI over de risico's van de vrije uitloop op infectie met laagpathogene vogelgriepvirussen. Uit dat rapport bleek dat de bedrijven met een vrije uitloop een elf keer zo hoge kans hebben op besmetting met laagpathogeen vogelgriepvirus. Naar aanleiding van dat rapport is een werkgroep gevormd van vertegenwoordigers van LTO, NVP en het ministerie van ELI.

Binnen die werkgroep is ook afgesproken dat het ministerie initiatief neemt om te komen tot richtlijnen voor het uitvaardigen periodieke ophokgeboden. Er wordt wat dat betreft bekeken of en hoe pluimveehouders die vallen onder de biologische regels en SKAL-regels de mogelijkheid kunnen krijgen zelf over te gaan op vrijwillig ophokken, mits dat is gemeld bij de controlerende instanties. Andere zaken waar de werkgroep mee is gekomen, zijn onderzoek naar meer regionaal beleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar pluimveedichtheid in de regio's.

Ook de mogelijkheden voor preventieve vaccinatie worden geïnventariseerd. Probleem dat hierbij weer om de hoek komt kijken is dat van de afzetmogelijkheden voor vlees en eieren van gevaccineerde dieren.

Laatste reacties

  • lub tuf

    het ppe moet eens ophouden met zichzelf belangrijk te maken.

  • jwvk

    Zo hopen ze niet afgeschaft te worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.