Pluimveehouderij

[Missing text /esp/article/type/news for nl] [Missing text /esp/article/authorbar/updated for nl]8 mei 2012

Acute snot op pluimveebedrijf in Borssele

Op een biologisch pluimveebedrijf met 4.280 hennen in Borssele een besmetting met infectieuze coryza (acute snot) is vastgesteld. Dat meldt het Productschap Pluimvee en Eieren.

Op grond van het protocol is de pluimveehouder geadviseerd om het besmette pluimvee vier weken binnen te houden. Omdat in een gebied met een straal van één kilometer rondom het besmette bedrijf geen ander pluimveebedrijf met een uitloopsysteem is gevestigd, heeft het instellen van een gebied waarbinnen een afschermgebod geldt geen praktisch nut. Daarom is afgezien van het instellen van een dergelijk gebied.

Op 14 juli 2011 is op hetzelfde bedrijf bij het vorige koppel leghennen  ook een coryza besmetting vastgesteld. De laatste coryza besmetting in Nederland was op 21 februari dit jaar. Het betrof een vermeerderingsbedrijf met 35.000 vleeskuikenouderdieren in Erp (Noord-Brabant).

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]