Pluimveehouderij

Nieuws

Betere mestanalyse voor Vlaamse pluimveehouders

Leuven - De Vlaamse Boerenbond wil een 'massabalans' invoeren waardoor pluimveemest nauwkeuriger geanalyseerd kan worden.

In het recente en verdere verleden bleek al dat de mestbalansen in de pluimveesector niet sluitend te krijgen zijn. Het probleem ligt hierin dat bij vleeskippen-, leg- en opfokbedrijven zowel als in de vermeerderingssector de fosfor- én de stikstofbalans sterk afwijken.
De sectorvakgroep Pluimvee van Boerenbond heeft daarom een ‘massabalans’ ontwikkeld. Het basisidee is dat een hoeveelheid voeder dat de kippen opnemen, omgezet wordt in een hoeveelheid mest. De verhouding tussen beide kan voorgesteld worden als een co-ëfficiënt. Deze waarde is verschillend voor alle pluimveecategoriën en afhankelijk van het drogestofgehalte (DS) van de mest. Om het eenvoudig te houden, wordt er gewerkt met een gemiddeld drogestofgehalte. Wanneer het DS-gehalte van de mest afwijkt, moet die wel geanalyseerd worden om de hoeveelheid mest te bewijzen
De Vlaamse minister van Leefmilieu Schauvliege en de Mestbank vinden het een goed voorstel en wil dat het in de praktijk getoetst wordt. De Vlaamse Mestbank is bovendien bereid om alle dossiers van bedrijven die de afgelopen jaren problemen hadden met de mestbalans, opnieuw te bekijken. Pluimveebedrijven die in 2010 en 2011 op papier een overschot hadden, zullen geen boete krijgen wanneer blijkt dat de massabalans klopt. Na de toetsing in de praktijk, kan het systeem in het najaar van 2012 in wetgeving worden omgezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.