Pluimveehouderij

Nieuws laatste update:19 mrt 2012

Vogelgriep op kalkoenbedrijf Limburg

Den Haag - Op een kalkoenbedrijf in het Limburgse Kelpen-Oler is vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Volgens het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) gaat het om een laagpathogene variant van het vogelgriepvirus.

Dat heeft het ministerie van landbouw laten weten. Kelpen-Oler ligt tussen Weert en Roermond. Het besmette bedrijf heeft zes stallen met in totaal 42.700 vleeskalkoenen. Alle dieren zullen zondag worden geruimd.

In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een beperkingsgebied. Daar geldt een vervoersverbod voor pluimvee, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook herkauwers die op pluimveebedrijven in deze 3 kilometerzone staan mogen niet worden vervoerd. Volgens het PPE geldt een dergelijk vervoersverbod ook voor varkens.

Alle bedrijven in de zone moeten het pluimvee binnen houden. Deze afschermplicht geldt alleen voor commerciële pluimveehouders. Hobbydierhouders wordt geadviseerd om uit voorzorg hun dieren binnen te houden.

Wat de consequenties zullen zijn voor de export van broedeieren, eendagskuikens en pluimveevlees naar derde landen moet worden afgewacht.

In het beperkingsgebied liggen 24 pluimveebedrijven met in totaal ongeveer 1 miljoen stuks pluimvee. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal de komende week die bedrijven onderzoeken. Die resultaten worden op maandag 26 maart verwacht. Het gaat om veertien legbedrijven, drie opfokbedrijven, drie vleeskuikenbedrijven, drie vleeskalkoenbedrijven en een vermeerderingsbedrijf.

Hoe het vogelgriepvirus op het bedrijf terecht is gekomen, is volgens een woordvoerder van het ministerie van ELI nog niet duidelijk.

De besmetting is aan het licht gekomen via regulier onderzoek naar aviaire influenza door de GD. Daarop zijn alle monsters doorgezonden naar het Centraal Veterinair Instituut (CVI), waar bleek dat de bloedmonsters positief waren voor AI van het type H5. Daarop heeft een specialistenteam het bedrijf bezocht en zijn de kalkoenen verder onderzocht en bemonsterd. Vermoedelijk gaat het om een milde variant van het vogelgriepvirus.

De kalkoenen op het besmette bedrijf hebben enkele weken geleden gedurende enkele dagen een lichte daling van de voeropname laten zien en ook was er een lichte toename (kleiner dan 0,1 procent) van de uitval. Op andere kalkoenbedrijven in Midden-Limburg zijn ook zulke klinische verschijnselen geweest, maar daarvan is nu duidelijk dat het niet om een bestrijdingsplichtige vorm van vogelgriep ging.

 

Bekijk hier een kaart van alle pluimveebedrijven in Nederland

Of registreer je om te kunnen reageren.