Pluimveehouderij

Nieuws 785 x bekeken

Maatregelen van kracht in verband met vogelgriep

Rondom het besmettte bedrijf is een 3-km beschermingsgebied ingesteld. In dit gebied zijn de volgende regels van kracht:

- Alle 25 pluimveebedrijven worden gescreend op vogelgriep;
- Vervoer van pluimvee en gehouden vogels is verboden;
- Vervoer van broed- en consumptie-eieren is verboden naar en binnen het gebied;
- Vervoer en uitrijden van alle mestsoorten is verboden in het gebied, met uitzondering van mest van zoogdieren die gehouden worden op bedrijven waar geen pluimvee wordt gehouden;
- Vervoer van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden is verboden van en naar bedrijven waar bedrijfsmatig pluimvee wordt gehouden;
- Het verplaatsen van vervoermiddelen bestemd voor vee, mest en pluimveeproducten is niet toegestaan, tenzij de vervoerder kan aangeven dat het om andersoortig vervoer gaat;
- Voor afvoer van melk en aanvoer van veevoer op bedrijven met bedrijfsmatig gehouden pluimvee geldt extra reiniging en ontsmetting;
- Voor alle bedrijfsmatig gehouden pluimvee geldt een ophokplicht en afschermplicht van zoogdieren. Voor eenden, zwanen, ganzen en loopvogels geldt een afschermplicht in plaats van een ophokplicht om welzijnsredenen. Voor hobbypluimvee geldt een afschermplicht om te voorkomen dat ze in contact komen met wild pluimvee;
- Op pluimveebedrijven geldt een bezoekersregeling: elk contact tussen bezoekers en pluimvee moet voorkomen worden
- Het houden van tentoonstellingen en beurzen met pluimvee is verboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.