Pluimveehouderij

Nieuws

Goedkeuring Hygiënecode Pluimveevlees aangevraagd

Zoetermeer – De nieuwste versie van de Hygiënecode Pluimveeslachterijen en –uitsnijderijen gaat in op 1 juli 2012. De hygiënecode is door het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) opgesteld in nauw overleg met de Nepluvi en de NVWA en op 21 maart ter goedkeuring aangeboden aan staatssecretaris Bleker.

De actuele hygiënecode is nodig zodat bedrijven in de sector aan hun HACCP-verplichting voldoen. De laatste wijzigingen die in de code zijn aangebracht betreffen de methode voor het onderzoek van karkassen (nekvelonderzoek) die afwijkt van de methoden die het PPE in zijn eigen salmonellawetgeving voorschrijft (borstvelonderzoek). De twee onderzoeken worden naast elkaar uitgevoerd. In de code is beschreven onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken. Daarnaast is extra aandacht gegeven aan de manier waarop de slachterij het schoon zijn van kratten en containers voor levend pluimvee kan garanderen.
Als de code is goedgekeurd door het ministerie van ELI zal deze op 1 juli 2012 van kracht worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.