Pluimveehouderij

Nieuws 1830 x bekeken

Strengere controle broedeieren voor humane consumptie

Zoetermeer – Broedeieren verkopen als consumptie-eieren blijft mogelijk, maar wordt vanaf 1 maart wel strenger gecontroleerd. Dat meldt het Productschap Pluimvee en Eieren.

In tegenstelling tot legpluimveebedrijven, worden vermeerderaars niet door het Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) gecontroleerd op de handelsnormen voor consumptie-eieren als ze een overschot broedeieren als consumptie-ei willen afzetten. Volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zijn aanvullende regels nodig om de afwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen in de eieren te garanderen.
Binnen de nieuwe regels geldt dat als de broedeieren richting eiproductenindustrie worden afgezet een stempeling van het VB-nummer op de eieren volstaat. Bij de afzet als tafelei gelden aanvullende voorschriften, omdat ook voldaan moet worden aan de EU-verordeningen 1234/2007 en 589/2008 betreffende handelsnormen voor eieren en het Legkippenbesluit (2003). Deze vermeerderaars vallen onder dezelfde controlesystematiek van het CPE als legpluimveehouders.
De vermeerderaar zal bij controles ook moeten kunnen aantonen waaraan hij zijn eieren heeft geleverd. Na gebruik van diergeneesmiddelen met een wachttijd mag het overschot aan eieren gedurende de wachttijd niet als consumptie-ei worden afgeleverd, maar krijgt het bestemming destructie.
De regels worden vanaf 1 maart strikter gecontroleerd bij vermeerderaars en kuikenbroeders en zijn opgenomen in de regelingen IKB Kip en IKB Ei.

Of registreer je om te kunnen reageren.