Pluimveehouderij

Nieuws 999 x bekeken

PPE schoorvoetend akkoord met bijdrage duurzame soja

Lage Vuursche – Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren is morrend akkoord gegaan met een verzoek van de Nevedi om cofinanciering voor de zogenoemde ketentransitie duurzame soja voor een bedrag van ruim 54.000 euro.

De ketentransitie duurzame soja heeft de ambitie om te komen tot 100 procent duurzame soja in 2015. De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) tekende in december een intentieverklaring om te participeren in dit project. Voor 2012 is een bedrag nodig van 1,5 miljoen euro.
De overheid is bereid via het Initiatief Duurzame Handel het project voor de helft te financieren met een bedrag van 750.000 euro. De voerindustrie wil 300.000 euro bijdragen, maar stelt als voorwaarde dat de rest van het geld bijeen wordt gebracht door de andere ketenpartners, veehouders uitgezonderd.
Plukon-topman Peter Poortinga stelde tijdens de bestuursvergadering het belachtelijk te vinden dat de voerindustrie hierbij de hulp vraagt van de ketenpartners. ”Ze moeten het zelf doen. Regel dit.” Poortinga wees er bovendien op dat een aantal grote bedrijven, waronder zijn eigen Plukon, zich al lang hebben verbonden aan duurzame soja. Anevei-voorzitter Arend Mijs stelde zich onder druk gezet te voelen door de Nevedi. ”Ik voel bovendien mee met de heer Poortinga.”
Op de achtergrond speelt bovendien mee dat de verhoudingen tussen de pluimveesector en de voerindustrie slecht zijn. De pluimveesector vindt dat de voerindustrie te kort schiet in de informatieverstrekking tijdens crises, en bovendien onwillig is in de verstrekking van informatie over de kwaliteit van grondstoffen als het gaat om salmonellabesmettingen.
Uiteindelijk besloot het bestuur toch akkoord te gaan, op voorspraak van voorzitter Bart Jan Krouwel. Volgende week komt er een gesprek met de Nevedi om wat te doen aan de verstoorde verhoudingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.