Pluimveehouderij

Nieuws 829 x bekeken

Extra salmonellabemonstering voor legkippen

Zoetermeer - Om aan de strengere EU-regelgeving rondom Salmonella te kunnen voldoen, komt er een extra salmonellabemonstering voor de legpluimveesector.

De bestaande 15-wekelijkse monstername wordt uitgebreid met een bemonstering die maximaal 21 dagen voor afvoer van het koppel naar de slachterij moet worden uitgevoerd. Deze extra bemonstering wordt opgenomen in de salmonellaregelgeving van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

De aanscherping geldt voor alle legkoppels in Nederland en wordt naar verwachting op 16 februari in het PPE-bestuur vastgesteld. Vanaf 1 maart 2012 is de extra bemonstering dan verplicht.

Binnen de legsector is afgesproken dat de extra bemonstering - net als in de vleeskuikensector- niet wordt uitgevoerd door de leghennenhouder zelf, maar door een erkende HOSOWO-instantie of een pluimveedierenarts.

In de praktijk kan deze bemonstering gecombineerd worden met andere bemonsteringen die in dezelfde periode bij het stalkoppel moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bloedonderzoek voor AI en NCD). De kosten van de extra monstername zijn voor rekening van de pluimveehouder.


Of registreer je om te kunnen reageren.