Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

Stuurgroep moet einde maken aan verdeeldheid over uitloop

Een Stuurgroep Uitloop moet komen met risicobeperkende maatregelen tegen vogelgriep waarin alle geledingen en deelsectoren van de pluimveesector zich kunnen vinden.

Dat is donderdag 29 november in Amersfoort afgesproken tijdens een brainstormsessie over de uitloopproblematiek. Vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de pluimveehouderij en eierhandel en organisaties (NOP, NVP en Anevei) waren daarbij aanwezig op persoonlijke titel. Bij eerdere overleggen konden de eier- en de pluimveevleeskolom het niet eens worden over maatregelen tegen introductie van een AI-besmetting, terwijl alle geledingen en deelsectoren wel beseffen dat het  een verantwoordelijkheid van de gehele pluimveesector is om te komen tot goede afspraken om de uitlooprisico’s te beperken. NOP-voorzitter Eric Hubers had het initiatief tot de brainstormsessie genomen. ,,Ik wil voorkomen dat de uitloopdiscussie een loopgravenoorlog wordt.’’
De aanwezigen tijdens de brainstromsessie onderschreven het belang voor alle deelsectoren en het behoud van vrije uitloop.
De op te richten Stuurgroep Uitloop gaat gericht toewerken naar maatregelen die door alle geledingen worden onderschreven. Daarbij gaat het om de aspecten duurzaamheid, markt, hygiënisch(er) werken, diergezondheid en uitloopinrichting. Het gaat om maatregelen voor de lange termijn en ideeën voor de korte termijn (2013). Het streven is om daarmee te komen voordat de risicovolle periode van de (voorjaars)vogeltrek begint.    
De stuurgroep, waarin alle belanghebbenden en pluimveedeelsectoren vertegenwoordigd zullen zijn, kan worden bijgestaan en ondersteund door de bestaande werkgroep Inrichting Uitloopterreinen.

Laatste reacties

  • Conrad

    Goed initiatief. Bij deze meld ik mij of een andere noordelijke bio-pluimveehouder aan voor de stuurgroep. Alvast bedankt voor de uitnodiging.

  • l coumans

    ben benieuw wat er op het ei wordt geprint 0-nl of 1-nl maar soms ook even niet

Of registreer je om te kunnen reageren.