Pluimveehouderij

Nieuws

Pluimveesector besteedt minder aan kipreclame

Zoetermeer - Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft volgend jaar de helft minder budget beschikbaar voor de reclamecampagne 'Kip het meest veelzijdige stukje vlees'. Dat blijkt uit de plannen voor reclame en promotie voor volgend jaar die donderdag in de sectorcommissie pluimveevlees worden besproken.

Dit jaar besteedde het productschap 2 miljoen euro aan de reclamecampagne. Volgend jaar zal dat 1 miljoen zijn. Het geld wordt bijeengebracht door de slachterijen, die hebben aangegeven volgend jaar niet méér aan de campagne te willen besteden. Volgens Menno de Gruijter van het productschap is de kans groot dat de reclame veel minder op tv te zien zal zijn. De Gruijter: "tv is het duurste medium. Daar valt dus het snelst een bezuiniging te halen." De Gruijter geeft bovendien aan dat het PPE ernaar streeft versnippering in de campagne zoveel mogelijk te beperken. De kipcampagne zal dan ook vooral te vinden zijn in de grotere publieksbladen zoals Libelle en Margriet. De campagne wordt ondersteund via spotjes op de radio. Verder richt het PPE zich op internet via de website kiprecepten.nl en social media als Facebook en Twitter.

Naast de reclamecampagne voor kip heeft het PPE nog een budget van 350.000 euro beschikbaar voor public relations. Hiervan is 150.000 euro opgebracht door de pluimveehouders. Met dit budget wil het PPE voorlichting en kennisoverdracht realiseren over de sector. Het gaat om informatie en voorlichting over de productiewijzen en houderijsystemen. Er is een website KipKiplekker.nl, en er wordt gewerkt met zichtstallen waar het publiek een kijkje kan nemen in de pluimveestal.

Of registreer je om te kunnen reageren.