Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Drielandenoverleg over antibiotica en bloedluis

Het zogenoemde 3-landenoverleg tussen belangenbehartigers van de pluimveesector in Nederland, Duitsland en België, onderzoekers en overheden, ging eind vorige week onder meer over beperking van het antibioticagebruik, bloedluisbestrijding en ingrepen bij pluimvee.

Over bloedluisbestrijding werd afgesproken om te proberen bij onderzoek gezamenlijk op te trekken en  daarvoor vanuit Brussel financiële steun voor te krijgen.

Nederland, dit keer de organisator van het treffen, was met vier NOP-bestuurders en vier NOP-bestuurders vertegenwoordigd. Daarnaast hadden het LEI, Wageningen UR, het ministerie van EZ, het PPE en het Expertisecentrum Dierhouderij een vertegenwoordiger afgevaardigd.

Naast het bespreken van de genoemde onderwerpen was directeur Piet van der Aar van Schothorst Feed Reseach uitgenodigd om te vertellen over dit onderzoeksinstituut en gaf het bedrijf  Noblesse Proteins uit Wijster een presentatie over een nieuw biogasproject met slachtafval en droge pluimveemest. Ook bracht de groep een bezoek aan legbedrijf Happy Chickenfarm in Hooghalen (zie foto), het Rondeel in Barneveld en Farmer Nederland in Nunspeet.

Legpluimveehouder Frank de Ronde is eigenaar van Happy Chickenfarm in Hooghalen (Dr.). Het bedrijf nam dit jaar een nieuwe stal in gebruik. Bekijk hier de foto's van de bijzondere serrestal.

Eén reactie

  • ArendEnting

    Hé Frank, jouw pr is wel in orde!!!.

Of registreer je om te kunnen reageren.