Pluimveehouderij

Nieuws

'Pluimveebelangenfonds ook door na opheffing PPE'

Zoetermeer - Mocht het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE) verdwijnen, dan zou Bart Jan Krouwel graag zien dat het Fonds voor Pluimveebelangen als een zelfstandige entiteit blijft bestaan.

Dat zei de voorzitter van het fonds in een interview met het blad Pluimveehouderij. De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen is gericht op het stimuleren van kennisontwikkeling en vernieuwing in de pluimveesector (ketenbreed). Er is geld beschikbaar voor projecten die innovatie in de sector promoten. Het fonds heeft bijvoorbeeld een onderzoek gesteund waarin wordt gezocht naar een methode om kuikens al halverwege het broedproces te seksen. Het secretariaat van het fonds is ondergebracht bij het PPE.
Volgens Krouwel blijft de meerwaarde van het fonds bestaan, ook na mogelijke opheffing van de productschappen. Fondssecretaris Henk Hulsberen verwacht dat de pluimveesector met name voor gezondheidszorgprojecten een zwaarder beroep op het fonds zal gaan doen, als de 900.000 euro die het PPE voor sectorbrede veterinaire projecten beschikbaar heeft, wegvalt.
In de nabije toekomst ambieert het fonds ook meer participatie in projecten met een focus op de ontwikkeling van nieuwe apparatuur en techniek, waar de sector in het kader van zijn verduurzaming wat aan heeft. Voor de komende vijftien jaar heeft het fonds jaarlijks 450.000 tot 500.000 euro beschikbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.