Pluimveehouderij

Nieuws 1384 x bekeken 10 reacties

MRSA op 8 procent vleeskuikenbedrijven

Den Haag - De meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) wordt aangetroffen bij 8 procent van de vleeskuikenbedrijven. De bacterie komt voor bij de kuikens en in stalstof. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (Buro) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) liet uitvoeren.

Het gaat vooral om de ‘veegerelateerde’ variant van MRSA, de zogenoemde LA-MRSA, die ook eerder bij varkens en vleeskalveren is aangetroffen. Van de vleeskuikenhouders is 9 procent drager van de MRSA-bacterie. Voor slachthuispersoneel van vleeskuikens kan dit percentage oplopen tot 14 procent. Volgens Buro zijn extra maatregelen nodig om de beroepsgroepen die in contact komen met levende vleeskuikens, beter te beschermen.

In slachterijen met gasverdoving is de kans op een MRSA-besmetting bijna vier keer kleiner dan in slachterijen met elektrische verdoving via een ‘waterbad’. Bij gasverdoving bewegen de dieren namelijk minder. Er komen dan minder stofdeeltjes vrij in de lucht, waardoor de kans op besmetting met de bacterie kleiner is. Omdat er bovendien ook minder ongerief is voor de dieren, pleit Buro ervoor om over te schakelen op een slachtmethode waarbij de dieren zo min mogelijk bewegen. Buro adviseert werknemers die extra worden blootgesteld aan MRSA een masker te dragen voor een betere bescherming tegen stofdeeltjes.

Bij gezonde mensen levert de MRSA-bacterie weinig risico op. Voor mensen in ziekenhuizen is MRSA gevaarlijker, omdat zij vatbaarder zijn voor infecties. Bovendien is MRSA niet te behandelen met gangbare antibiotica. Het antibioticagebruik in de veehouderij wordt genoemd als een risicofactor voor het ontstaan van antibioticaresistentie bacteriën zoals de MRSA.

Uit het meest recente antibioticarapport van landbouweconomisch instituut LEI bleek dat de vleeskuikensector in 2012 een daling van 60 procent in het antibioticagebruik (ten opzichte van 2009) heeft gerealiseerd. Vanuit de vleeskuikensector zijn er ook verschillende initiatieven om verdere reductie te stimuleren. Bijvoorbeeld 2 Sisters Storteboom, verwerker van pluimveevlees, gaat de komende jaren een groot antibioticaproject opzetten.

Naar aanleiding van het onderzoek bij vleeskuikens wordt er vanuit het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) niet directe acties ondernomen "We geven wel indirect aandacht aan de MRSA-problematiek. Omdat we intensief bezig zijn met onderzoeken naar verminderen van ESBL-bacteriën in de pluimveesectoren. En dan specifiek naar interventiemaatregelen die hiervoor genomen kunnen worden. Door deze maatregelen is het heel goed mogelijk dat hiermee ook het bestaan van MRSA wordt aangepakt", aldus een woordvoerder van het PPE.

Laatste reacties

 • politiek

  Juist doordat veegerelateerde MRSA besmetting voor de veehouder zelf niet het risico is wordt het probleem ook zeer fors onderschat . Juist voor de zwakkeren in de maatschappij b.v. in ziekenhuizen en verzorgtehuizen geeft het forse risico,s. Dat lichaam kan een extra infectie met een resistente bacterie niet meer aan met de nodige risico,s . Tot sterfte patient toe. MRSA ern ESBL zijn onderwerpen in de veehouderij waar helaas nog wat om gelachen wordt. Totaal onvolwassen is derhalve ook dat onlangs bij meerdere grote kalkoenhouders het bedrijfsbehandelingsplan nog niet op orde was. Totaal onduidelijk is of men in de pluimveehouderij elkaar op aanspreekt bij dergelijjke tekortkomingen. Je gokt niet alleen met mensenlevens maar ook met bestaansrecht pluimveehouderij.

 • alco1

  Alweer politiek doe je net of wij overal onverschillig tegenover staan. Vergeet niet dat wij ook consumenten zijn, die ook de onderste steen boven willen hebben ten bate van de voedsel veiligheid. maar er moet wel gegeten worden. Ook bij vegetarisch komen er calamiteiten voor. Denk aan Ehec bij komkommers.
  We moeten voor 100 % de herkomst van onderzoeken kunnen controleren om zo gericht te kunnen onderzoeken en niet ons in verwarring laten brengen door allerlei op het internet gepubliceerde verzinsels. Wat betreft een bedrijfsbehandelplan heeft totaal geen waarde. Een mens heeft ook geen plan bij zijn dokter liggen. Wel moet er tot op laatste grammetje geregistreerd worden, om zo veel gebruikers te kunnen begeleiden.

 • politiek

  Alco1, een vreemde reactie van u. Ik heb het vermoeden dat er in een bedrijfsbehandelingsplan staat , dierdoelgoepen waarvoor eventueel aanwezige antibiotica op bedrijf voor bedoelt is. Tevens manier van toediening, wachttijden,enz. Vaste behandelpatronen kunnen er in vastgelegd zijn op schrift anders wordt er alles aan elkaar gekletst waarvoor aanwezige antibiotica en (pro)hormonen dienen. Indien u niet meedoet aan verplichtingen op dit gebied en u actief pluimveehouder bent , ben ik voorstander dat u de stallen dichtdoet ter bescherming gezondheid van de consument.

 • alco1

  Het bovenste in mijn reactie lees je dus niet.
  en dan schrijf je 'Ik heb het vermoeden' Dat bevestigd bij mij het vermoeden dat je niet weet waar je over praat en nog nooit een behandelplan gezien hebt.
  Vaste behandel patronen moeten vastgelegd worden voor mega bedrijven met personeel. Voor normale behandelingen hebben kleinere bedrijven wel het plan in hun hoofd zitten en bij calamiteiten kan er beter een plan gemaakt worden bij de rondgang door een erkend veearts

 • politiek

  Beste alco1, heeft u IKB kip wel eens geprobeerd op google ? . probeer maar eens ! . Ik heb meer met de gezondheid burger te doen als met u. De discussie zal ik niet uit de weg gaan.

 • kk

  Beste aloco1, stop met reageren op de vooringenomen politiek het is een echte ambtenaar leest alleen wat hem past je kan met zulke activisten geen discusie vooeren je geeft ze een podium doe dit niet negeren is het beste medicijn in dit geval hij verzint de onzin over medicijn en doofpot cultuur ter plaatse.

 • alco1

  Ik zie reageren net als onkruid wieden in de tuin. Als je het niet onderhoud gaat het je overwoekeren. Vooral het LTO is er debit aan dat er veel onkruid is gaan groeien, omdat die ook alles willen dood zwijgen.

 • sensia

  De lezing van prof.dr.J.Klyutmans, arts-microbioloog en hoogleraar microbiologie VU-Amsterdam, Antibioticagebruik bij dier en mens: 'goedkoop is duurkoop' zouden pluimveehouders verplicht moeten bijwonen. Ook de EHEC bacterie is afkomstig uit de veehouderij. Drijfmest over land uitgereden, geïnjecteerd of niet, komt in de kringloop terecht. Het gekakel op dit forum -vooral het argument wij moeten de wereld voeden is kolder- bewijst hoe doorgedraaid de dierhouderij is. @Politiek ga door met reageren!

 • politiek

  Alco1. Ik ben het dit keer ( gedeeltelijk) eens met je reactie #7. Ik vind dat er grote verantwoordingen liggen bij (Z)LTO die men totaal niet oppakt. Sterker nog ze falen momenteel in grote mate. Door die passieve houding groeien andere partijen. U noemt het onkruid, ik wil het toch nog consumenten blijven noemen die in weze uw opdrachtgevers zijn!. Dat is mijn motivatie dat ik het dus niet volledig eens ben met u !. Ook zij hebben immers recht van spreken en als uw belangenbehartigers zo in de schulp kruipen dan vrees ik dat er veel van waar is . Ben blij dat uw productschappen opgeheven worden en zie het als een kans om een stap te zetten naar echte belangenbehartiging en geen doofpot-organisaties. Ga niet de fout maken die men nu in sector varkenshouderij doet. Nog een ,,belangenbehartiger,, erbij die niet durft te praten over actuele onderwerpen als (pro)hormonen en antibibioticagebruik. Sectorbelangen gaan verder als wat discussieren over vleesprijzen waarvan je de veiligheid niet kan garanderen!.

 • alco1

  Politiek je begrijpt me nog steeds niet. Als jij komt met echte bewijzen dan zullen we samen optrekken tegen de zoals jij ze noemt 'Doofpot organisaties' het gaat mij ook om het dierenwelzijn en natuurlijk om de voedselveiligheid, want ook ik ben consument. Wat ik tegen heb op organisaties als WD is dat ze suggesties de wereld in slingeren waar ze ten eerste totaal geen verstand van hebben en daarbij inspelen op emotie van de consument, zich daarbij ondersteunt voelen door zgn. wetenschappers bij wie vaak de wens de vader van de gedachte is.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.