Pluimveehouderij

Nieuws 8433 x bekeken 89 reacties

Kassa besteedt aandacht aan Wakker Dier-actie bij Keurslagers

Amsterdam – Het consumentenprogramma KASSA besteedt morgen (zaterdag) aandacht aan de verkoop van conventionele kip bij de Keurslager. Dit doen ze naar aanleiding van een actie van Wakker Dier die met verborgen camera een aantal Keurslagers bezocht.

Volgens de actiegroep worden snelgroeiende kippen (plofkippen) nog veel verkocht bij De Keurslager. “Maar je verwacht bij deze slagers toch goed vlees. Niet voor niets is hun slogan 'Verstand van lekker vlees'. Daarnaast verwacht je ook iemand aan te treffen met verstand van zaken over het vlees in de vitrines”, aldus Wakker Dier.

Woordvoerders van zowel Wakker Dier als de Vereniging van Keurslagers zijn in de studio aanwezig om een reactie te geven.

Laatste reacties

 • joannes

  Zo daar ga je... ook de slagers op de korrel! En dat met die leugenachtige, veronderstellingen van ¨Je verwacht bij deze slagers toch goed vlees¨ Daarmee suggereren ze alsof een kip zonder het ¨de ster¨ niet goed is. Het een woordspeling voor de luie consument om zijn normen en waarden tav vlees een nieuwe kleur te geven. De kleur van Wakker Dier! Het is pure oorlog op deze manier tussen de vegetaristen en vlees eters. Zolang dieren gehouden worden in een omgeving die aan alle eisen voldoet is er geen sprake van de vermeende slechte behandeling dus slecht vlees. Daarnaast heeft geen boer belang bij een slechte behandeling van zijn vee omdat dat direct zijn economie raakt. Het is een onzin verhaal wat vanwege de spectakel waarde weer de zendtijd krijgt. Ongelofelijk dat 4,5 % van de bevolking zoveel tijd krijgt om normen en waarden te beinvloeden en een sectoren onder druk te zetten en aan de schandpaal te nagelen. Hopenlijk zijn de Keurslagers in staat iets van het terrein terug te winnen met een degelijk verhaal in plaats van terugdeinzen voor de aanval en meewaaien zoals Plukon.

 • politiek

  joannes,zoals mij het bericht overkomt richt men zich op verkoop van correct gezond en veilig vlees. Wakker dier richt zich NIET op weerstand tegen alle soorten vlees. Mijn inziens ook zeer terecht dat men dit doet om aandacht te geven aan gezond en veilig vlees. Je kunt het ook als reclame zien voor gezond en veilig vlees. Door niet de dialoog aan te durven gaan geef je toe dat er nog heel wat mis is in de veehouderij. Die Angst is zwakte voor werkelijkheid. Denk aan antibioticagebruik en gebruik van (pro)hormonen. Het (laten) verdwijnen van uitslagen onderzoek voedselveiligheid en hormonen-onderzoeken. Het lijkt wel op het wielrennen. Degene die gebruik maakt van verboden middelen is de winnaar. Die bovenmenselijke prestaties zijn frusterend voor de echte eerlijke wielrenners. Men men moet afhaken als je bergop moet rijden. Iedereen loopt met die winnaar(s) mee en die krijgt applaus. Daar zijn ook de euro,s te verdienen. Tot het moment dat het gerotzooi en die doofpot echt opengaat en dan wist iedereen het eigenlijk al wel. Zo ook in de veehouderij.Zeer terecht dat KASSA en Wakker Dier aandacht geeft aan correct, gezond en veilg vlees en de correcte verkoop ervan.

 • joannes

  Onzin Politiek, ¨terecht aandacht¨ voor nb goed gekeurd vlees in een productie proces wat compleet geregeld en gecontroleerd is behoord verdedigd te worden in plaats van ter discussie worden gesteld. Wanneer we waarden en normen willen veranderen zijn daar kanalen en methoden voor met deskundigen en zonodig een politiek proces. Maar gratis publiciteit via de TV om een volgens de regels en controles geproduceerd vlees ter discussie te stellen is volksmanipulatie waarmee het produktieprocess veroordeeld wordt en consumenten in onzekerheid en twijffel worden gebracht. Ik weet niet welke rol je wil spelen maar volgens mij zit je te dicht bij Wakker Dier of de PvdD. Een eerljike discussie voer je open op de juiste plaats met correcte informatie en argumentatie en niet via de band, of in dit geval via de TV. Die vegetarische geloofs overtuiging hoort in een kerk onder de juiste noemer en niet op de publieke TV.

 • kk

  politiek , jou interprtatie van correct vlees is wel selectief wat jij vindt wat correct is alles wat binnen de regelgeving wordt geproduceerd is correct vlees.
  dat een actie groep vindt dat dit niet vergenoeg gaat is heel iets anders.Daar komt bij dat jou uitlatingen van verdwenen uitslagen nog kant nog wal raakt ik heb je al eens meer gevraagd waar zijn de gedupeerde deze hoor ik niet zolang deze mensen zelf niet reageren is dit weer het zoveelste broodje aap verhaal van jullie actie voerders. Ben beniewd of Kassa hier ook veehouders aan tafel mee laten praten PvdD wil toch ook altijd overal bij zijn moet je ook de andere partij uitnodigen.

 • politiek

  Beste kk. Armstrong was ook altijd correct bezig !!?? Men vond nooit iets !!?? Geld is macht en kracht. Vond men in al die jaren bij Armstrong niets omdat positieve uitslagen gefilterd werden of was hij in staat andere onderzoekmonsters in te leveren. Vergeet niet dat Armstrong ook een financierder was van onderzoekmethoden dopingonderzoek bij het wielrennen !. In de veehouderij is dit echt niet anders ! Armstong was in staat jarenlang dit systeem te gebruiken . Ook in de veehouderij jarenlang hormoongebruik op duizenden bedrijven !! ( vertrouwelijke rapporten tweede kamer met zwijgplicht voor kamerleden !)

 • Nines

  Politiek, zoals je zegt; 'De angst is de zwakte voor de werkelijkheid'. Daar heeft Wakker Dier inderdaad last van. Volgens mij ga jij ook die richting op want jij lijkt je oren niet te openen voor het positieve geluid van de veehouderij. Als we jou moeten geloven ligt zo ongeveer ieder dier strak van de antibiotica. Ik weet niet of je het al hebt meegekregen, maar het antibiotica is de afgelopen jaren enorm teruggedrongen en de komende jaren wordt dat nog sterker terug gedrongen.

 • politiek

  Nines , natuurlijk lees ik wel eens wat. Hopenlijk hebben ze wielrennerrij nu echt onder controle en de veehouderij ook over een paar jaren zoals u steld.

 • Grensboerke

  Politiek, ga aub vissen!

 • kk

  politiek , het wordt eens tijd dat je een keer achter die pc uitkomt en eens gaat kijken op een gewoon veehouderij bedrijf en zonder vooroordelen je eigen laat bij praten hoe wij dieren houden in Nl. Je bent gehersen spoeld door je vriendjes van WD. je beschuldigd den haag van het niet eerlijk zijn met info maar zelf ben je te eigenwijs om de waarheid te herkennen. Je kunt mooie verhaaltjes vertellen over van alles en nog wat, maar nergens is er een bron vermelding je verzint van alles bij elkaar om je interesant te maken . Wat mij betreft ben je net zo ...als die Bio Bob.

 • politiek

  kk. Ik denk juist dat ik juist niemand beschuldig. Ook den Haag niet zoals u aangeeft. Wat betreft die vertrouwelijkheid en zwijgplicht van Kamerleden hebben ze voor moeten tekenen. Verantwoordelijk Minister heeft een beroep gedaan op die mogelijkheid. Daar is niets geheimzinnigs aan. Die mogelijkheid heeft hij. Overigens heb ik ook nimmer gezegd dat kamerleden niet eerlijk zijn met die info die ze vertrouwelijk hebben en naar handelen.

 • Mozes

  Politiek, hoe vaak heb ik jou al gezegd dat het hier om privacy gevoelige informatie gaat van controlerende instanties. Het is juridisch niet toegestaan dat prive gegevens van een burger door een controlerende instantie in handen wordt gegeven van een andere burger. Als ik vermoedt dat u belasting ontduikt kan ik als gewoon burger bij de belastingdienst geen inzage eisen in uw financiële gegevens omdat ik zonodig zelf uw belastingopgave wil controleren. Kamerleden hebben inzage gekregen in de rapporten van de NVWA onder voorwaarde dat de privacy van betrokken personen gerespecteerd werd.
  Dat u maar blijft suggereren dat onwettige zaken geheim gehouden worden is een bewuste leugen.

 • politiek

  Beste Mozes. Het gaat om de kern. Niet om die eventuele namen die erin staan. Die kan men doorstrepen,of weg halen zodat privacy gegevens conform wetgeving beschermt blijven. Als er gefraudeerd wordt moet men dan betrokken personen sparen ? ! vraag ik me af. Niet alleen is imago veehouderij Nederland de klos maar nog veel erger , volksgezondheid. Al die mensen met kanker ,hart en vaatziekten, diabetes enz. Overigens Mozes, uw stelling is ook niet juist. Op mijn Wob aanvraag heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen dat bescherming van die privacy gegevens van een ander belemmerend zouden zijn. Wat telt het zwaarste vraag ik me nu af. ? Bescherming privacy gegevens of volksgezondheid. Frauderen maak je zo wel heel erg gemakkelijk. En moet je privacy gegevens van frauderende mensen en/of instanties beschermen ? Overigens Mozes, kun je als burger, aangifte doen als je vermoedens hebt dat er gefraudeerd wordt bij o.a NVWA en uiteraard dan ook bij agrarische ondernemers ? .

 • Mozes

  Als de Tweede Kamer leden hebben vastgesteld dat er geen hormonen zijn wat moeten ze dan bekent maken?
  De door u genoemde ziektes worden niet veroorzaakt door schadelijke stoffen in het voedsel. Ook hier heb ik u al vaker op gewezen. U probeert tegen alle werkelijkheid in een zondebok te vinden voor ziektes die veelal niets met voedsel te maken hebben.

 • kk

  Politiek, je geeft nog steeds geen antwoord waar zijn de gedupeerde veehouders die geen uitslagen krijgen van onderzoeken ?????

 • politiek

  Beste kk. De veehouder(s) zijn bekend bij de NVWA. Overigens, door die dofpotmodules zijn die veehouders vaak geen gedupeerde maar vooral de burger dus consument. Volksgezondheid dus. Denk aan kanker, hart en vaatziekten, diabetes. Nogmaals. Ik bedoel duizenden veehouderij bedrijven !

 • bankivahoen

  Als Antoinette Hertsenberg over dit onderwerp praat zie je de agressie in haar ogen naar de voedselproducenten! Verdiep je eens in de achtergronden en overtuigingen van haar,de kring van mensen waarin zij zich begeeft (oa. de vegaslager uit Amsterdam Korteweg en haar ega etc.) dan kun je opzienbarende uitkomsten ontwaren! Dat mogen ze van mij allemaal maar ik heb mijn twijfels bij de integriteit van de publieke omroepen die haar een door belastinggeld betaald podium geven! Een geloof zou niet op leugens gebaseerde informatie zo aan de man gebracht mogen worden immers de onwetende doorsne burger slikt alles als zoete koek! Het is voor elke sector onmogelijk om daar de echte waarheid tegenover te stellen! Helaas durven de BN ers nooit de kant van de boer te kiezen maar doen scheinheilig met hun mee !

 • politiek

  Bankivahoen. Openheid en tranparantie. Juist als het om voedsel gaat. Dat is in belang van bescherming voedselveiligheid en daardoor volksgezondheid. Ook belangenbehartigers zoals vakbonden veehouderij en (Z)LTO zouden dit moeten nastreven. Voedselveiligheid en volksgezondheid is echter verantwoording van de Overheid en Ministerie krijg je dan te horen !

 • joannes

  Politiek, ben je lid van een of andere sekte? Je wantrouwt de politiek, voedselproducenten, coöperaties en organisaties. WIe vertrouw je wel? Of.... is het gewoon een manier van je (geÏsoleerde) leven, het schoppen en onrust zaaien op een boeren website, waarmee je je laatste beetje interaktie met de gemeenschap realiseert. Onrust stoken kan iedereen! Wat doe jij behalve hier de zogenaamde politieke wijsneus uithangen. Ga aan het werk man!

 • politiek

  Beste joannes. Graag inhoudelijk bij het onderwerp blijven. Met uw instemming zal ik vriendelijk blijven tegen u. Hopenlijk bent u ook voor openheid en tranparantie, vooral als het om voedselveiligeid gaat en dus volksgezondheid.

 • joannes

  Politiek, zolang je over container begrippen als openheid, transparantie, voedselveiligheid en volksgezondheid praat kan je uren praten of schrijven zonder iets echt te zeggen. En dat is wat je doet! Iedereen kan met je eens zijn dat die onderwerpen nagestreeft moeten worden maar maak het concreet in plaats van iedere keer alleen maar te roepen. Zaken veranderen namelijk niet zonder cijfers of concrete voorstellen die geaccepteerd en uitgevoerd kunnen worden. Ander kom je in circel gedachten die niets oplossen en veel kostbare tijd nemen.

 • kleitokkers

  De leden van de 2e kamer zwijgplicht ja ja dus de pvdd ook ?Knap geregeld daar politiek

 • kk

  plolitiek , je zou niet mistaan in de echte politiek draai konterij als jou iets gevraagd wordt een concreet antwoord komt er niet uit.en maar zwetsen zonder iets te zegen.

 • jan10

  Mannen,die politiek is vast erelid van dat gesubsidieerde k.tclubje van een wakker dier .Ziende blind en horende doof ,zo een die nog nooit iets heeft gepreseert of enig risico heeft gelopen ,want zelfs de pen waar hij mee schrijft heeft hij nog gekregen.En zulk volk gaat dan tegen ons zeggen hoe het moet.doodziek word ik van die lui.

 • Nines

  Nou ik heb de aflevering gezien. Kassa besteedt aandacht aan Wakker DIer actie bij Keurslagers had beter kunnen heten: en dan volgt nu het reclameblok voor Wakker Dier. Ze nemen werkelijk alles voor waar aan wat Wakker Dier zegt en dat heet dan een onafhankelijk consumentenprogramma. De keurslager wil zich verweren en krijgt er de kans niet eens voor. Werkelijk een beschamende vertoning van Kassa. Mooi was het wel dat mensen op straat werd gevraagd naar wat nou een plofkip was. Ze konden het niet benoemen; hoopgevend, want dat bevestigt de leugen van Wakker Dier dat consumenten dat erg vinden.

 • Eerlijk_Duurt_Het_Langst

  Al die actie groepen/verenigingen zijn allemaal Hitlertjes!
  Die vond ook dat hij superieur was en dat iedereen hetzelfde moest zijn als hem, dat doen deze actie groepen/verenigingen ook, iedereen moet maar vegetariër worden. Als de regulieren landbouw is uitgeroeid komt de door hun nu aanbevolen landbouw aan de buurt!
  Deze actiegroepen/verenigingen delen nu ook al sterren uit!

 • joannes

  Het is gewoon een geloofstrijd die zich verkleed heeft. Nederland telt ongeveer 750.000 mensen die vegetariër zijn. (Het land met de meeste vegetariërs is ongetwijfeld India: dertig procent van de Indiase bevolking is vegetariër. Dat komt neer op ongeveer 310 miljoen mensen ofwel ongeveer 5% van de wereldbevolking.)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetarisme

 • joannes

  En het spectakel wordt al weer overgenomen in andere nieuws kanalen: http://www.nu.nl/binnenland/2955376/helft-keurslagers-liegt-kip-.html

 • Nines

  zo'n actiegroep moeten wij ook hebben. En dan ook zoveel media-aandacht. Dat worden mooie discussies.
  Al die reacties bij nu.nl;Wat een ongelooflijke mensen lopen er in ons land rond. Ze geloven werkelijk wat wakker dier zegt; terwijl het hele verhaal al vol leugens staat.

 • politiek

  Kankergala voor miljoenen opgelicht. Teletekstpagina 104, 10 november. Er zijn er inderdaad nog veel teveel die gewoon bezig zijn met (veel) euro,s verdienen i.p.v. voedselveilgheid en volksgezondheid. Waarom zien er zoveel reageerders WakkerDier als een bedreiging vraag ik me af ? Ben je open, transparant en duidelijk als veehouderijsector dan heb je niets te verliezen. Met elkaar kun je juist sterker worden. Ieder is winnaar. Zowel mens , dier als milieu. Uiteraard zal het wel aan mij liggen dat ik het niet snap zal men zodadeljk wel reageren. Stel je vragen inzake voedselveiligheid en volksgezondheid aan veehouderij belangenorganisaties, vakbonden als NVV en een (Z)LTO dan krijg je te horen dat het de verantwoording is van de overheid. Ofwel de vragen elders wegleggen. Stel je dezelfde vragen aan b.v. een WakkerDier, milieuverenigingen, Varkens in Nood dan krijgt het wel aandacht. Stel je dezelfde vragen aan de overheid dan krijg je te horen dat financieel en economisch belang van de Staat belangrijker is. Overigens is mijn visie dat naast het enorme humane leed bij b.v. kanker, hart en vaatziekten, diabetes, MRSA en ESBL ook die enorme jaarlijks nog met miljarden euro,s stijgende gezondheidskosten weldegelijk een economisch en financieel belang van de Staat is.

 • zanden

  Eerlijk duurt het langst. Ik hoop dat we het daar allemaal over eens zijn. En we weten ook allemaal: al gaat een leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
  En als wij ons zelf nou eens voorstellen dat wij dat kuiken waren dat in 6/7 weken tijd wordt opgefokt, zoals het nu wordt opgefokt, zouden wij zelf zo'n kuiken willen zijn? Zeg eens eerlijk? Dat zouden we tich zelf ook niet willen?
  En geldt niet een grote waarheid : wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet? Waarom zou die waarheid beperkt moeten blijven tot menselijke wezens. Ook dieren zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel.

 • Nines

  Zanden; inderdaad, eerlijk duurt het langst. Daarom zullen die leugens van Wakker Dier op een dag ook niet meer als waarheid worden aangenomen. Misstanden mogen wat mij betreft altijd aan de kaak gesteld worden. Alleen als er geen misstanden zijn en ze worden wel verzonnen door actiegroepen dan is dát pas een misstand. De Nederlandse burger wordt momenteel overspoeld met verhalen over zielige dieren, terwijl de dieren helemaal niet zielig zijn. Als mens gaan we dood en zo'n kip gaat ook dood. De natuur bestaat uit eten en gegeten worden. Mensen denken te kunnen begrijpen wat dieren voelen, maar tot nu toe is niet bewezen dat jullie werkelijk gelijk hebben. Wanneer we het gaan hebben over katjes op 15 hoog in een flat of een hond die dagelijks 3 trappen op en af moet om uitgelaten te worden. Baasjes die hun hond in de bench opsluiten en dan gaan werken. Kinderen die konijnen doodknuffelen; waarom wordt daar niets aan gedaan? Waarom zitten dierenasiels nog overvol? Daar hoor je Wakker Dier niet over; dan zien ze hun aanhang per direct halveren. Hypocriet heet dat in volkstermen.

 • mazzel1

  @ Politiek. Nu ga je te ver. Om de veehouderij in zijn algemeenheid te beschuldigen van hormoongebruik is wat mij betreft erover. Ik zou graag weten wie je bent en ga alles in mijn macht stellen om hierachter te komen. Je mag alles zeggen maar als je bepaalde groepen op deze manier schoffeerd moet je daar ook de consequenties van aanvaarden.

 • joannes

  Was de wereld maar zo mooi en roze dat we dieren alleen maar hoefden te knuffelen en oud konden laten worden met natuurlijk een stervens begeleiding! Iedereen wil het paradijs waarin we gelukkig en vrolijk kunnen zijn zonder zorgen voor morgen en met voldoende eten voor iedereen. Op die kinderlijke ideale wereld is het idee gebaseerd waarmee de werkelijkheid wordt genegeerd en veminkt. Mensen houden dieren als toekomstige prooidieren om ze te kunnen eten. Hun broodnodige basis voor een gezonde maaltijd. En.. omdat iedereen wil eten en daarnaast ook nog eens andere kosten of hobbies heeft wordt vlees economisch geproduceerd door boeren. Het doel is en blijft voedsel productie waar een boer zijn geld mee verdient en hij doet dat met dieren verzorging. Dat een kip in 6/7 weken opgroeid naar een slachtkip is in het belang van die consument die daarmee vlees kan eten. Een ieder die vlees eet weet, inmiddels bijna onbewust, dat er een dier voor is geslacht. Nu dat slachten of doden, wat agressief overkomt, is en was de basis voor onze evolutie. Om nu te evolueren naar een agressie loze maaschappij waarin niet meer gedood hoeft te worden voor voedsel is waar men naar toe zou willen met die roze droom wereld.

 • aarthamstra1

  Johannes .zo is dat. Heb op een jacht cursus gezeten waar ook enkele leden van de (dierenvrienden) zich hadden aangemeld. Al gouw ging de discussie over de noodzaak van het bejagen van hazen. Wat mij zo op viel was . dat alle leerlingen jagers inclusief de mentor zich verdedigde met argumenten, van we doen dit in het belang van de haas om zo de populatie gezond en op de juiste peil te houden ,enz..Te laf om aan te geven dat men het ook voor zijn plezier doet . Om het dat het haasje zo lekker smaakt. Dat je het dier niet onnodig pijn wil doen maar wel wil doden .Dat als je dat met verstand doet geen on over komend probleem is voor de hazen stand. Nee niets van dan alles, maar zich mee laat slepen door in de verdediging te gaan op oneigenlijke argumenten. Zo ook met de kip . Roofdieren vinden onze (dierenvrieden) de meest bezienswaardige dieren ze kunnen er maar niet genoeg van krijgen om te zien hoe een leeuw een herten kalfje dood die de 6 weken niet heeft gehaald wel al die tijd in doods angst heeft geleefd. De kip heeft 6 weken zijn buik vol gegeten en rustig geslapen. De (dierenvrienden) beweren dat de kip zo vet ,dik
  zwak is en het hok zo vol dat hij de voerbak niet meer kan bereiken . Hoe is het mogelijk te vet om zijn voerbak te vinden ???????????????? Boeren gaan dat verdedigen

 • Mozes

  Het grootste probleem in discussies over dierwelzijn zijn de emoties die ontstaan doordat men een dier indentificeert met een kind. Dit heeft ook tot gevolg dat mensen met jeugdfrustraties dierwelzijn als projectiescherm en uitlaatklep kunnen gebruiken waardoor veel emoties op dierwelzijn worden geladen die niets met dierwelzijn te maken hebben.
  Gisteravond had ik een klassereünie van de lagere school. Allemaal mensen die de 50 inmiddels zijn gepasseerd. Een oudklasgenote vertelde hoe zij jaren les had gegeven aan een AOC in de stad in de richting 'dierhouderij'. Op deze richting zaten relatief veel kinderen met psychische problemen omdat ze zich aangetrokken voelden door het knuffel idee van dieren. Deze kinderen zijn de dierextremisten van de toekomst.
  Ook kreeg ik gisteravond een inkijkje in de betrouwbaarheid van de media. Een oudklasgenoot die al twintig jaar op de ambulance rijdt heeft nog nooit iets van geweld meegemaakt terwijl in de media de indruk wordt gewekt dat dit aan de orde van de dag zou zijn. Hij heeft collega's in het westen van het land gevraagd of zij dit wel eens meegemaakt hadden. Maar ook daar kende niemand dat en werd het afgedaan als een media verhaal.

 • politiek

  Beste mazzel1. Omdat Nederland (nog) in gebreke is gebleven inzake beantwoording vragen hormoongebruik veehouderij. ( duizenden bedrijven , jarenlang) Het ,,zoekraken !,, van monsters hormoononderzoek en zoekraken ! van uitslagen zijn die vragen weggelegd bij Europese Commissie in Brussel. Dit bij de afdeling Directoraat-Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming. Tevens staat er nog een vraag open waarom Nederland inzake onderzoek voedselveilgheid gevaarlijke stoffen ( hormonen) gebruik maakt van niet gevalieerde onderzoekmethoden. Nog steeds staan die vragen open voor beantwoording door Nederland. In eerste instantie was je geen belanghebbende voor beantwoording vragen volgens Nederland. Volgens de Europese Commissie ben je wel belanghebbende zodat vraagbeantwoording nog behoort te volgen.
  Beste Mazzel1. Het zou prachtig zijn als u wel antwoord kan geven op die openstaande vragen. Ben dus open en transparant. Laat geen monsters verdwijnen. Laat geen uitslagen verdwijnen. Laat geen monster- begelijdingspapieren verdwijnen. Gebruik bij onderzoek voedselveiligheid gevalieerde onderzoekmethoden op laboratoria met accredatie. ( is bij gevaarlijke stoffen zoals hormonen ook verplicht volgens EG wetgeving)

 • kleitokkers

  @politiek ,je hebt zwijgplicht zoals je al eerder schreef zelf de kamereleden van de pvdd houden zich hieraan dus je bent wel link bezig om steeds het zelfde verhaaltje op bijna elke reactie te vertellen. Maar dat kun je gerust op deze site doen hoor want hier zit maar een heel beperkt publiek. En ik hou me wel stil hoor.

 • Nines

  politiek; al die onderzoekjes maken juist de hele samenleving kapot. Er is geen onderzoek dat iets beslist of een ander onderzoek haalt de resultaten wel weer uit. Bovendien als onderzoeken moeten worden uitgevoerd door mensen als Roos Vonk, heeft een onderzoek wat mij betreft helemaal geen waarde meer. Wellicht zijn de antwoorden die gezocht worden er niet en moet daar eens bij stil gestaan worden. U zoekt alleen het slechte in de mens, maar we zijn niet allemaal harteloos.
  en over hormonen; boehoe ze zijn zo eng. Daarom slikken vrouwen ook de pil. Een snoepje vol hormonen om de hormoonhuishouding in het gareel te houden. Daarom is er IVF; zodat we door middel van hormonen het lijf wakker schudden en dan plaatsen we er wat celletjes in zodat de baby kan groeien. Onnatuurlijk, maar om dat de burger er voordeel van heeft mag het. Als veehouders de mogelijkheden in de moderne technieken zien; dan wordt er meteen weer over geklaagd. Met twee maten meten?

 • Mozes

  Wat hormonen betreft gaat het meeste gevaar uit van de hormonen die het menselijk lichaam zelf produceert. Enkele weken geleden was er bij Buitenhof een Professor oncologie die vertelde dat er een verband is tussen de kans op borstkanker en het aantal kinderen die een vrouw krijgt. Doordat vrouwen in de westerse wereld en vooral in China minder kinderen krijgen hebben ze veel langer een hoog niveau aan oestrogenen in hun lichaam waardoor de kans op borstkanker sterk toeneemt.

 • W Geverink

  Beste Politiek. Tienduizenden mensen maken deel uit van deze samenzwering als ik jou goed begrijp en niemand heeft informatie gelekt? voerfabrikanten, dierenartsen, boeren, overheids dierenartsen en inspecteurs in Nederland en hun counterparts in importerende landen die er bij gebaat zijn verboden stoffen te vinden zodat ze de import plat kunnen leggen... Iedereen houdt de kaken stijf op elkaar. Sorry jongen, dat gaat er bij mij niet in.

 • leo,s vriend

  Geverink,Vergeet de antiveehouderijclubs niet,als die ook maar een glimp opvangen van een eventueel mogelijk misstandje in de veehouderij zullen ze alles uit de kast halen om dit publicitair tot gigantisch grote proporties op te blazen.En daarbij schuwen ze illegale manieren niet.

 • info249

  Ik melkveehouder, verbaas mij over deze discussie de sector staat met de rug naar de samenleving .

 • zanden

  @ info249. Zo ervaar ik sommige reacties ook: met de rug naar de samenleving staan. En da's niet handig. Want je doet er beter aan om bij kritiek niet alleen maar direct met je vinger terug wijzen in niet malse bewoordingen en de ander voor rotte vis uit te maken, maar te kijken of er toch niet wat snippers aan waarheid in die kritiek schuilen. En als je zelf vindt dat je goed bezig bent, trek je je onterechte kritiek veel minder aan, al is het natuurlijk niet leuk. Maar juist door fel in de tegenaanval te gaan, doe je een zwaktebod.

 • Nines

  info249 hoezo met de rug tegen de samenleving?

 • joannes

  Zou het kunnen Zanden dat kritiek op die onzin die jij uitkraamt terecht is? Als je met bijna bijbelse teksten over ziel en respect voor het leven praat heb je gewoon de realiteit niet begrepen. Ga eens een keer naar een slachthuis en kijk eens wat daar gebeurd. Die varkens en kippen worden niet voor het plezier of de bankrekening van de boer geslacht maar omdat de consument gewoon voor 95% van de bevolking vlees eet en wil eten. Ze kopen het, en willen het kopen. Je moet dankbaar wezen dat er nog mensen zijn die dit vak voor je uitwillen voeren. Zoveel Nederlanders willen niet meer op het slachthuis werken. En hetzelfde geldt voor boeren; wie wil een dier van klein naar groot opvoeden en het dan naar het abbatoir brengen? Dat kan alleen omdat je je realiseert dat het leven is eten en gegeten worden. En daar moet je je niet voor schamen of verontschuldigen het is een belangrijk deel van ons dagelijks leven: eten of voedsel!

 • info104

  Het zal in de wereld nooit zo worden dat mensen geen dieren zullen houden voor de eigen consuptie en hoe dat in het groeitraject verloopt ,ja daar zullen altijd wel op en aanmerkingen op zijn , de een zweert bij varkensvlees en de ander wil waterkonijn op zijn bord , laat een ieder vrij in het kopen of niet kopen van zijn voedsel en bemoei je niet met een ander zijn bisnis, laat de vraag en aanbod gewoon aan de markt over ,en mij smaakt die kip (plofkip) uitermate goed, zelfs dat baterij ei smaakt goed, zelfs bij die snelgroeiende vleessoorten hoef ik veel minder aardgas te gebruiken om ze gaar te krijgen. Eet u smakelijk dank u.

 • ruben1979

  @info249, Wakker dier zet ons (vleeskuikenhouders) met de rug naar de samenleving, dit doen ze door met onwaarheden te strooien. Als je het eerlijke verhaal van ons hoort en kent zul je zien dat we juist niet met de rug naar de samenleving staan, kuikens worden namelijk niet 'volgestout'met antibiotica's, kuikens gaan bij ons niet massaal door de poten (hoe komen ze bij water en voer?) enz, enz. Dat mensen fel reageren als ze onheus bejegend worden is redelijk normaal.

 • W Geverink

  Goed punt Menkhorst Voor de dierenclubs is er niks beter dan schandalen in de veehouderij. Ik zou zeggen gooi je bewijsmateriaal op tafel Politiek, of houd op met zeuren.

 • p.weijers

  Wat ik mij afvraag is het volgende. Hier wordt over het algemeen een, in mijn ogen, aardig goede en eerlijke discussie gevoerd, maar dat ziet/leest de consument niet.

  Nu wil het echter dat een paar dagen geleden dit nieuwsitem ook op nu.nl geschreven stond. Nu.nl leest bijna de gehele Nederlandse bevolking, daar kan vervolgens ook iedereen op die betreffende nieusberichtjes reageren via een onderstaande link naar nujij.nl. Echter de mensen die reageren zijn hoofdzakelijk linkse mensen en consumenten die nergens verstand van hebben.

  Waarom reageren jullie niet op zo'n site. Dan krijgt
  1: iedereen een fatsoenlijk en eerlijker beeld hoe de agrisector in elkaar zit,
  2: jullie bereiken de consument (dus onze uiteindelijke afnemers),
  3: dier- en milieufanaten kunnen eens de kop ingedrukt worden.

 • Nines

  P weijers; goed punt!
  Daar heb ik wel gereageerd, maar het probleem is inderdaad dat er veel door mensen word gereageerd die niet weten hoe het zit. Je reactie valt al gauw in het teniet. Bovendien krijgen de dier- en milieufanaten daar bijval en wij (nog) niet. Ik denk dat het probleem voor al is dat het snel lijkt dat je in de verdediging schiet. Wakker Dier veronderstelt iets en dan kun je er alleen nog op reageren van 'dat is niet waar'. Je verhaal klinkt dan alleen niet erg sterk meer. Ik denk dat we massaler moeten reageren. Niet enkele eenlingen, maar een hele groep veehouders moet op dergelijke reacties reageren. Echter zijn er niet zoveel veehouders die zeeën van tijd over hebben om dat te gaan doen. Bovendien denk ik dat het tijd wordt voor een tweede helft; waarbij wíj de aanval kiezen en uiteindelijk tot scoren komen.

 • Mozes

  Ik heb de reacties op nu.nl eens bekeken en was verbaast over de grote aversie tegen WD. In vrijwel alle reacties worden alleen maar emoties gecommuniceerd. Het is best een goed idee om met een groep boeren op deze site te reageren maar dan moeten wij zelf geen emoties communiceren en ook niet op emoties van anderen reageren. Alleen feitelijke informatie. Dit vraagt zelfbeheersing en enig niveau.

 • politiek

  Open en transparant?? kan dat eigenlijk wel vraag ik me af. De veehouderij is georganiseerd met vakbonden en belangbehartigers met honderden miljoenen euro,s eigen vermogen. Dat vermogen is weer geinvesteerd in mega- bulk veehouderij industrie b.v. een VION. Welk belang telt er dan en welk belang eerst. Dat van b.v. VION of van de boer. Tevens met dergelijke kapitalen eigen vermogen is men dan niet in staat om zichzelf goed te promoten dus ?? Ik zet daar bewust vraagtekens bij. Ten koste van alle belangen dienen grenzen OPEN te blijven. Dat vanwege 70% of meer export van b.v. vlees. Indien er iets niet klopt en dan. Nee, eerlijk gezegd vind ik het een bedenkelijk niveau als de ZLTO zover eigenaar is van b.v. een VION die mogelijk miljarden euro,s waard is en paar boeren uit het veld , ( hoe goed bedoelt ook) proberen voor de belangenbehartiging op te komen !

 • W Geverink

  Beste politiek. Wordt het niet langzamerhand eens tijd dat jij zelf open en transparent wordt?

 • politiek

  Beste W. Geverink. Ik denk dat uw vraag in # 53 maar bijzaak is. Communiceren met de Europese Commissie doe ik wel met volledig naam enz.enz. Tevens is dat inhoudelijk ook op Nationaal niveau. Vragen die Nationaaal onbeantwoord waren gebleven liggen er weer opnieuw voor beantwoordig. Dit op advies Europese Commissie, Directoraat-Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming. Geverink, Veel intersanter is uw reactie in # 40. U overdrijft wel wat met het aantal mensen maar ik wordt momenteel ook goed geinformeerd langs meerdere kanalen. Veel mensen moeten aan pensioen denken ,inkomen, salaris , bonussen, vacature, carieere, enz . Omdat de relatie er ligt met voedselveiligheid/volksgezondheid met die antibiotica en (pro)hormonen snap ik wel dat het gevoelig is maar juist daarom van groot belang als er openheid en transparantie komt en gegeven wordt door de overheid . Ik ben al maanden in afwachting i.v.m. WOB verzoeken over die internationale vaste structuren erin.

 • W Geverink

  Oh, En vind je het zomaar goed dat mensen hun carriere, bonussen etc verkiezen boven voedselveiligheid? Ik weet dat hier in Canada alle beschikbare dierengeneesmiddelen hormonen en groeibevorderaars in slachtvee door testen kunnen worden aangetoond. Overtreders worden gepakt. De overheids dierenartsen hebben een rechtstreekse link met het laboratorium en kunnen kunnen gewoon kijken hoe het testen verloopt en wat de uitslagen zijn. Er wordt niet geheimzinnig over gedaan. Het enige wat op de site niet staat zijn de namen van de eigenaren van het vee. In plaats daarvan staan er nummers. Tja Politiek, en jij maar denken dat je dicht bij het vuur zit...

 • Bison

  politiek is volgens mij gewoon een dikdoenerig kereltje die zich waant dat hij een belangrijk persoon is bij allerlei instanties en hier een beetje op komt scheppen met al z'n 'geheime' kennis.
  Hij moet zo zachtjes aan wel een dikke duim hebben van al dat zuigen.

 • politiek

  Beste Bison. Blijkbaar irriteer ik u. Heeft u dan niet als doel gezond en veilig voesel of doet u maar wat aan i.v.m.voedselveiligheid en volksgezondheid ?. Ik ben tegen gebruik van (pro)hormonen en veel antibiotica in de veehouderij. Het zoekraken van uitslagen onderzoeken voedselveiligheid (vlees) heb ik ook bedenkingen over. Irriterend vind ik als je dan leest dat er vaste structuren inzitten. Ook in gebruik hormonen. Overigens ontkend men het ook niet ! .

 • b.brink1

  politiek voor de zoveelste keer, (pro)hormonen worden in de nederlandse veehouderij niet gebruikt, als je hier tegen wil strijden richt dan je pijlen op Amerika, blijkbaar zo gehersenspoeld dat er geen actuele items meer kunnen worden verwerkt.

 • politiek

  Beste b.brink1. Hopenlijk werkt u niet bij de Keurslager. De klant , consument wenst eerlijke informatie te krijgen en terecht denk ik.

 • kleitokkers

  @politiek en al die eerlijke informatie van al die kamerleden met zwijggeld die dat alleen maar aan jou toe vertrouwen. ???????? Transparant hoor

 • politiek

  Kleitokkers ,die bewering van u is niet juist. Ik heb niet gesproken over zwijggeld. Ik heb gesproken over een zwijgplicht van kamerleden omdat het vertrouwelijke stukken zijn. Ik heb aangegeven dat ik dat vreemd vind als het over voedselveiligheid gaat en volksgezondheid. Dat gaat ieder aan, elke bewoner in Nederland !.Overigens geld die zwijgplicht van kamerleden ook naar mij toe.

 • Mozes

  Politiek, u bent nu al meer dan een jaar dag in dag uit aan het beweren dat de veehouderij inclusief de periferie en controlerende instanties niet integer zouden zijn. Zelfs het politieke bestuur en toezicht zoals de Tweede Kamer zou niet integer zijn. Tegelijk bent u de enigste hier op de site die zich niet integer toont door op een niet integere manier anderen te beschuldigen.
  Wat mij het meest verbaast is het enorme bord wat u voor uw hoofd hebt. Anderen kunnen reageren wat ze willen u doet net alsof er geen reactie geplaatst wordt. U laat geen enkele informatie van anderen tot u toe.
  Dat de andere leden op dit forum in de regel fatsoenlijk blijven reageren verdient respect.

 • bankivahoen

  Met activisten is het altijd zo dat alleen hun woord telt en de rest is men doof voor!

 • politiek

  Mozes wat u steld in # 62 is niet correct. Kamerleden zijn juist wel integer heb ik gesteld omdat er een zwijgplicht berust op die vertrouwelijke stukken ! . Ik heb gesteld dat ik het vreemd vind omdat het over voedselveiligheid gaat en volksgezondheid.

 • kk

  Mozes,doe zoals politiek negeer zijn reactie , geld voor iedereen trouwens wat politiek plaatst is enkel web vervuiling en draagt niks bij op deze site.

 • Mozes

  kk, je hebt gelijk. Ik heb zelf lang geleden ook al geadviseerd er niet op te reageren. Toch kan ik het vaak niet laten.
  Ik heb in mijn leven heel, heel veel ervaring op gedaan met mensen met irrationeel gedrag en irreële emoties. Ieder gedrag heeft een logica die echter alleen bestaat in de belevingswereld van de persoon die dit gedrag bezigd. Door mijn ervaring heb ik geleerd mij te verplaatsen in belevingswerelden die ver achter de horizon liggen van mijn eigen beleving. Ik ben door mijn verleden nieuwsgierig naar wat mensen drijft. Al een jaar na de moord op Pim Fortuijn slaagde ik erin te begrijpen wat Volkert van der G. gedreven heeft. Wat politiek drijft tot zijn bizarre gedrag hier op de site is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Door mijn nieuwsgierigheid laat ik mij verleiden om toch weer te reageren.

 • W Geverink

  Beste kk. Politiek bevind ons schuldig van moord maar we mogen het bewijsmateriaal waarop we zijn veroordeeld niet inzien. Kom met het bewijs of houd je mond dicht vind ik dan.

 • politiek

  Krachtige taal van mijn voorgangers. Moord ! ? . Inderdaad , als er willens en wetens gespot wordt ( opzet is ? ) met voedselveiligheid en volksgezondheid zal ik die discussie niet ontlopen. Meerdere keren heb ik ook vernoemd het gebruik van (pro)hormonen in de veehouderij. Tevens heb ik meerder keren gewezen op de gevaren van antibiotica i.v.m. MRSA en ESBL. In dit kader heb ik ook enkele WOB verzoeken lopen naar/bij de overheid. Helaas was deze nog niet zo fair om de gevraagde informatie te geven ondanks dat het verzoek al enkele maanden oud is. Uiteraard kun je in bezwaar en beroep. Dat zal ik doen. Nee, het verbaasd mij dat er geen openheid en transparantie kan komen over dit onderwerp. Niet alleen behoefd het rechtstreeks tot mogelijk mensenlevens te leiden maar ook het menselijk leed bij gevaar kanker, hart en vaatziekten, diabetes, misvormde kinderen, enz. is al ernstig voldoende om er juist wel zorg voor te dragen dat voedselveiligheid serieus genomen wordt. Inclusief de uitslagen onderzoek voedselveiligheid dat die niet ,,zoekraken,, ! . en dat onderzoek gedaan wordt met gevalieerde onderzoekmethoden op geaccrediteerde labortoria.

 • Bison

  Politiek zit waarschijnlijk in een padded room in een mental instituut,hij kraait zo'n rare taal uit,
  ...'herhaaldelijk verzoeken ingediend en zwijg plicht opgelegd gekregen over geheime documenten die hij ten inzage krijgt'.

  Ik geloof er geen barst van!

 • W Geverink

  Allemaal praatjes Politiek. Je bent een echte praatjesmaker met grote oogkleppen op. Je grote vriend Aad Baars alias B Bob was ook zo'n praatjesmaker. Vijfenzeventig procent van zijn verhalen bleken uit de duim gezogen en de rest moet je met een korreltje zout nemen. Net als Aad Baars loop jij hier de zaak gewoon een beetje op te fokken. Zwijgplicht, laat me niet lachen. Volgens mij bestaan die hele documenten niet.

 • Flyinghollander

  Maar hij kan zelf nog niet eens WOB verzoek indienen en roept dan maar wat

 • Mozes

  Mogelijk is politiek een laag geplaatste ambtenaar die aan zijn onbeduidendheid probeert te ontsnappen. Vergelijk het met een parkeerwachter die vanwege zijn onbeduidendheid fantaseert dat hij een top rechercheur is die een misdaadsyndicaat van nationaal belang op het spoor is en daartoe rechtstreeks contact onderhoud met de FBI, Interpol en de Europese Commissie. In werkelijkheid vult de parkeerwachter zijn dagen met bonnen uitschrijven aan oude vrouwtjes die niet op tijd uit de winkel zijn terug gekeerd.
  Ik zou mij politiek kunnen voorstellen als een bode op een gemeentehuis die 's morgens de post sorteert en op het juiste bureau legt en 's middags met de gieter rond gaat om de planten water te geven in de werkkamers van de middelbaar en hogere ambtenaren.
  Dit vermoeden wordt bij mij gewekt doordat politiek in zijn teksten enerzijds een hoge ambtelijke stijl probeert te hanteren terwijl hij anderzijds uiting geeft van een lage taalvaardigheid die amper het LBO niveau haalt. Vaak schrijft politiek zinnen die zo kreupel zijn dat je ze eerst in een rolstoel moet zetten voordat je ze kunt lezen.
  Kortom het beeld van een laaggeplaatste ambtenaar die aan zijn onbeduidendheid probeert te ontsnappen.

 • theorikyreintjes1

  Als je vindt dat dieren het alleen maar goed hebben als ze buiten kunnen lopen,dan begrijp je niet wat goed is voor het dier! Al deze discussies hebben geen inhoud, ze voegen aan het goed houden van dieren niets toe! Wie een beetje na denk en goed op de hoogte is, weet dat het doel van hun is om de sectoren de nek om te draaien. Ik dacht dat de mensen zelf mogen bepalen wat ze eten!

 • kleitokkers

  @Geverink, ik denk dat politiek wel gelijk heeft betreft de zwijgplicht want mevr, thieme zou gister bijna praten maar werd het zwijgen opgelegt door de voorzitter, dus die zit ook in het complot. Was het gister bijna uit gekomen.
  oei oei spannend

 • Mozes

  Inderdaad kleitokkers, toen ik gisteren Thieme naar de microfoon zag gaan had ik het gevoel alsof ik onder de valbijl lag en de bijl al naar beneden voelde gaan. Gelukkig werden wij boeren net op tijd door de kamervoorzitter weggetrokken en kunnen wij boeren dus door gaan met ons hormoon en antibiotica misdaad syndicaat.

 • kleitokkers

  @mozes wat voor dieren houd jij, of wat voor boer ben je, vertel eens wat over je bedrijf

 • Mozes

  Kleitokkers, ik ben melkveehouder en heb ongeveer 70 koeien. Omdat ik weinig grond heb ben ik zeer intensief (ongeveer 30000 liter per ha). Hierdoor is het voor mij helaas niet mogelijk koeien te weiden. Desondanks steun ik wel het weidegang beleid van FC. Verder ben ik 51 en heb geen opvolger. Het gemis aan weidegang zal zich bij mij in de toekomst vanzelf in de tijd oplossen.

 • W Geverink

  Oh jullie bofkonten zeg! Uitstel van executie noemen ze dat. Naast een reeks voordelen zijn er ook nadelen om in het buitenland te wonen. Mevrouw Thieme die naar de microfoon onderweg was heb ik dus gemist.

 • bankivahoen

  Je had haar gelaatsuitdrukking moeten zien,je zou er schrik van krijgen zo spoot de agressie uit haar ogen. Het is weinig vrouwen gegeven om zo'n pose aan te kunnen nemen! Gelukkig was ze niet bewapend!

 • jan10

  Met worteltjes!! oei oei.

 • info48

  De fanatische blik van Mevr. Thieme, die dus meer mensen opvalt, zie je heel vaak bij fundamentalisten.......het is in ons land gelukkig een ieder vrij om volgeling te zijn van zulke 'mensen'.

 • joannes

  Info48, het is de overtuiging of geloof die je blind en doof maakt voor die andere onzekerheden of realiteit. Op het moment dat je alleen nog maar een doel voor ogen hebt en je alle historie of omstandigheden kan vergeten of erger ontkennen ben en voel je je nuttig en gelukkig wanneer je reacties krijgt op je akties. Dat is wat Thieme voelt en denkt wanneer ze naar de microfoon loopt. Ze haalt eer uit negatieve reacties voor haar overtuiging en geloof. Het is aan de ¨ongelovigen¨ om te beoordelen of ze haar overtuiging niet te éénzijdig presenteert! Wat natuurlijk moeilijk is bij stadse mensen die dit zien terwijl ze op de bank zitten naast hun huiskat of hondje die nog een koekje krijgt.

 • trekker123

  Je moet gewoon uitsluitend rauwkost eten. Daar wordt je pas gezond van....

 • Mozes

  Trekker123, heb je gisteravond Pauw en Witteman gezien?

 • mtsvanaaken

  Wil meneer politiek het artikel op nos.nl vandaag eens lezen over resistente bacterien en vervolgens zou ik het passend vinden als u hier publiekelijk uw excuses maakt voor het hier al jaren zwartmaken van de veehouderij met al uw ongefunderende beschuldigingen.

 • John*

  vond het experiment van de rauwkost zeer interessant.. misschien dat dat ook verklaard waarom de oermens een halve meter kleiner was dan de gemiddelde europeaan nu? Dat het niet alleen genetisch is maar dat de voeding ook verschil maakt?

 • Nines

  @ W Geverink #78
  http://nos.nl/video/440186-thieme-furieus-op-kamervoorzitter.html

  Naar mijn mening wil Miltenburg niet te lang doorzagen op een onderwerp. Dat spreekt wat mij betreft alleen maar in het voordeel. Gaan ze in de kamer een beetje boe en bah roepen over wat er in het regeerakkoord komt. Ik snap niet dat er zo'n uitgebreide discussie over iets moet zijn, wat er toch wel komt. Je kan er weinig aan veranderen. Bezuinigen is nooit fijn, maar we moeten toch een keer de prijs betalen voor de rijkdom die wij de afgelopen jaren hebben gehad. Bezuinigen betekent in ieder geval dat de discussie rondom biologisch of reguliere veehouderij nog wel een tijdje op gang blijft. Al lijkt het wel dat er zich meer mensen tegen dierenrechtenactivisten gaan keren. Kijk maar naar de grote bedrijven, die weren zich al steeds meer.

 • a.kikkert

  Kijk eens op www.westonprice.nl Dat gaat over gezonde voeding, en dat is dus geen soja, mais, graan, aardappels, becel, zonnebloemolie enz.enz.
  Als je je verdiept hoe de mensen vroeger aten: veel dierlijk vet met veel cholesterol.... die kregen zoveel goeds binnen, dat ze geen tekort aan vitamines en mineralen hadden. Cholesterol en vet heb je juist nodig om gezond te blijven. En aardappels en graan? Mensen met reuma zouden eens 2 weken zonder aardappels en graan moeten proberen. Wedden dat hun reuma (ontstekingen!) dan veel minder erg wordt? En zo staat er nog veel meer op de site. Maar ja, je moet dan wel even anders denken dan iedereen doet.
  Neem een kijkje op de site en je kunt er je voordeel mee doen.
  Tip: keltisch zout. Waar is dat goed voor? 84 mineralen die we allemaal nodig hebben zit in dit zout. Gebruik het eens een tijdje ipv gewoon zout wat chemisch behandeld is. Nog een tip: je groente, gras, plantjes enz. groeit veel beter als je 2 gram keltisch zout per 5 liter over je gewassen strooit. Natuurlijk niet in het zonnetje gebruiken, maar werkt verder top! En het verhoogt de bloeddruk niet.

 • Koeienboer

  Hee, kikkert, het is hier geen reclame rubriek

Laad alle reacties (85)

Of registreer je om te kunnen reageren.