Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Subsidiegeschil over pluimveeproject in Moldavië

Den Haag – Het ministerie van ELI heeft onterecht de subsidie verlaagt voor een pluimveeproject in Moldavië. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. De ondernemer had in 2004 op grond van het Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO) voor het project 'Modernization of the egg production' een subsidie aangevraagd bij het ministerie van ELI.

Het geld zou gebruikt worden voor de renovatie van bestaande pluimveestallen in Moldavië en de levering van materiaal dat nodig is voor het opzetten van een modern kippenbedrijf. De ondernemer had hiervoor een joint venture opgericht. Het was ook de bedoeling dat op de locatie in Moldavië trainingen en seminars voor afnemers van de joint venture gehouden zouden worden.
Het ministerie van ELI gaf in 2004 aan dat de ondernemer maximaal 671.851 euro kon krijgen onder voorwaarde dat er vier deelprojecten met succes afgerond zouden worden (het oprichten van de joint venture, het operationeel maken van de twee opfokstallen en het installeren van een voerfabriek, het renoveren van twee stallen voor de productie van broedeieren en eendagskuikens en het starten van trainingen en het commercieel exploiteren van de joint venture en bekendheid geven aan het project).
In 2009 is uiteindelijk het subsidiebedrag vastgesteld op 427.544 euro, omdat delen van het (commerciële) vierde deel punt niet waren gehaald. De ondernemer ging hiertegen in beroep omdat hij vond dat een deel van de doelen niet was gehaald door onvoorziene omstandigheden. Hij werd in het gelijkt gesteld en het subsidiebedrag werd verhoogd naar 449.677 euro. Volgens de ondernemer nog steeds niet voldoende en hij stapte in maart van dit jaar opnieuw naar de rechter.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat het bezwaar van de ondernemer terecht is en heeft het nieuwe, definitieve subsidiebedrag in een uitspraak vastgesteld op 460.744 euro.

Eén reactie

  • B bob

    De ziekelijke graaicultuur in het bankenwezen heeft ook deze ondernemer aangetast !

Of registreer je om te kunnen reageren.