Pluimveehouderij

Nieuws

Risico op ampylobacter verschilt per slachthuis

Bilthoven – Het risico dat mensen ziek worden van kipfilet die besmet is met de campylobacterbacterie blijkt per slachthuis te verschillen. Dat blijkt uit een analyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De analyse is gebaseerd op de testen die wekelijks zijn gedaan op karkassen van vleeskuikens in zestien slachthuizen in 2009 en 2010. Met deze testen wilden de pluimveesector (vertegenwoordigd door Nepluvi) en het ministerie van volksgezondheid een beter beeld krijgen van de situatie van campylobacter in slachthuizen (bekend als het convenant campylobacteraanpak pluimveevlees Nederland).
Gemeten zijn de aantallen campylobacter op het vel en de aantallen campylobacter op de filet van de vleeskuikens, nadat ze in de slachthuizen waren gekoeld. De aantallen campylobacter waren tijdens de zomermaanden tot een factor tien hoger dan in de wintermaanden. Het RIVM heeft deze gegevens van aantallen campylobacter-bacteriën op kippenvlees omgezet naar een indicator voor het aantal te verwachten ziektegevallen bij mensen. Hieruit bleek dat het gemiddelde risico van een portie kipfilet in de zomermaanden hoger te zijn dan in de winter.
Er zijn duidelijke verschillen aangetroffen tussen de risico’s van producten die van verschillende slachterijen afkomstig waren. Twee van de zestien slachthuizen lieten een duidelijk verhoogd risico zien. Welke slachterijen dat zijn, vertelt het RIVM niet.

De periodes van hoger risico vielen niet altijd samen met de zomerperiode. Dit wijst erop dat er ook andere oorzaken aan de orde waren, zoals de proceshygiëne in de slachterijen of een hoge besmettingsgraad bij pluimveehouders. Elf slachterijen produceerden vlees waarvan het risico lager dan het gemiddelde was. De sector is inmiddels begonnen maatregelen te treffen, zoals een betere slachthygiëne of een betere afstelling van de apparatuur. In samenwerking met onder andere het RIVM zet Nepluvi dit onderzoek voort om nauwkeurigere analyses te kunnen maken, onder andere van de effecten van de getroffen maatregelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.