Pluimveehouderij

Nieuws 5 reacties

PPE wil robot voor ei-onderzoek inzetten

Zoetermeer – Pluimveebedrijven met een vrije uitloop moeten beter gecontroleerd worden op de hoogte van de afrastering. Daarnaast zal een robot voor ei-onderzoek maandelijks dertig eieren per koppel onderzoeken. Dit zijn enkele maatregelen die de Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft opgesteld om het risico op insleep van laagpathogene vogelgriep te voorkomen.

“Het is verplicht voor vrije-uitloopbedrijven om de KAT-normen (125 centimeter hoog gaas bij de stal en 100 centimeter hoog gas verderop) te hanteren maar veel pluimveehouders rasteren niet de hele uitloop af omdat de kippen toch alleen maar bij de stal blijven. Dat wordt nu nog gedoogd maar wij vinden dat dat beter gecontroleerd moet worden. Daarnaast dient de pluimveehouder te zorgen dat er geen eenden en ganzen in de uitloop komen, hij moet maatregelen nemen om eenden en ganzen te kunnen verjagen uit de uitloop of de uitloop zodanig in te richten dat eenden en ganzen niet in de uitloop komen”, aldus Jan Brok van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en lid van de commissie.
De maandelijkse monitoring van de eieren (dertig per koppel) wil de commissie overlaten aan de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De GD is bereid voor dat onderzoek te investeren in een robot voor ei-onderzoek (120.000 euro) en de pakstations zijn bereid medewerking te verlenen aan de logistieke uitvoering.
De voorgestelde maatregelen van de commissie worden donderdag besproken in de bestuursvergadering van het PPE. In de vergadering van 25 februari 2013 volgt een mogelijke officiële goedkeuring waardoor de uitvoering van de aangescherpte maatregelen in juli/augustus 2013 zou kunnen starten.

Laatste reacties

 • gerjan slingenbergh

  Er is geen enkel bewijs dat vogelgriep via trekvogels wordt verspreid. Als dat bewezen is kun je gerichte maatregelen nemen. Eerder is nergens voor nodig.

 • l coumans

  ja gerjan daar heb je gelijk in maar als men iets niet wil begrijpen dan begrijpt men het ook niet , en een stok is gauw gevonden

 • politiek

  Eigenlijk wel een goed idee om middels robot onderzoek te doen. Wel uiteraard met een directe melding naar het ministerie en andere verantwoordelijkheden als er iets gevonden wordt. Geen draaiboek doofpotmodule dus. Naast het testen op die vogelgriep kan dezelfde robot wellicht ook testen op (pro)hormonen en antibiotica. Uiteraard ook weer met een directe melding naar ministerie en verantwoordelijkheden. Melding naar productschappen weet ik niet of dat verstandig is zolang ze nog bestaan. Het gaat immers over grote belangen. Het is de slager die dan zijn eigen vlees keurt !

 • b.brink1

  simpele politiek, begrijp nu eens een keer dat er bij geen enkele pluimveesoort (commercieel) hormonen worden gebruikt simpel omdat deze niets brengen.

 • Conrad

  Slikken of stikken, produktschap danst vooral naar de pijpen van de grote bioindustrie. De meest duurzame bedrijven worden verstikt in nieuwe wetgeving, bijna opgelegd door de minst duurzame bedrijven. Oplossing ligt in een combinatie van maatregelen. Weren van watervogels, kleinere compartimenten (3km), en verplicht laten samenwerken van broederijen en slachterijen e.d. bij een evt uitbraak. Als je dan ook net zo vaak gaat monitoren als in het buitenland is het probleem grotendeels opgelost. Geen LPAI (schijn)uitbraken meer en de kans op HPAI veel kleiner. Het enige probleem dat je niet oplost is de aversie tegen de uitloop en bio-sector vanuit de pluimveehouderijsector. Jammer. Ik heb nu vaak het gevoel dat deze bedrijven in eigen voet schieten en zich niet realiseren wat voor schade men aan zichzelf toebrengt. Ook het produktschap laat zich veel teveel leiden door tientallen jaren van bioindustrialisering. Dit tij moet ook maar eens keren. De wereld verandert in snel tempo en de sector verhard in standpunten en probeert op allerlei manieren het eigen gelijk te halen. Uitloop en Bio verdwijnen echt niet en de export van bijvoorbeeld broedeieren en vlees op deze manier wel. Laat het produktschap zich maar inspannen voor het oplossen van de onderlinge problemen van broederijen en slachterijen en als een dwingende huisvader deze kinderen laten stoppen met kibbelen. Het liefst zonder de duurzame bedrijven mee te sleuren in onzinnige wetgeving.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.