Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

Ontwikkeling duurzame vleeskuikenstal 'Windstreek' gaat verder

Bodegraven - Het duurzame-stalconcept Windstreek wordt volgend jaar verder ontwikkeld. "De stal komt er, ongeacht of de subsidie vanuit het ministerie wordt toegekend", aldus Yolande de Vries namens de concepteigenaren.

Het project Windstreek is opgezet door een consortium bestaande uit vleesverwerker Interchicken, Sommen klimaatsystemen, landschapsarchitectenbureau Vista, pluimveehouder Robert Nijkamp en Wageningen UR Livestock Research. De consortium-activiteiten worden ondersteund door LTO Noord.

"De eerste fase, waarbij we een haalbaarheidsstudie hebben gedaan, is afgerond. De uitkomsten daarvan zijn zeer positief en daarom gaan we binnenkort een offerte indienen om via de SBIR-regeling in aanmerking te komen voor subsidie voor de tweede fase", aldus De Vries. Uit de tien innovatieve stalconcepten dat voor de eerste fase subsidie heeft gekregen, worden er maximaal drie geselecteerd die ieder maximaal 450.000 euro krijgen om in de tweede fase het concept verder uit te werken.

De Vries: "We gaan ervan uit dat we bij deze selectie terecht komen. Mocht dit niet zo zijn, dan gaan we sowieso door met de verdere uitwerking van het concept. De subsidie is echter wel nodig om de potentie van de stal tot zijn recht te laten komen. We geloven absoluut in de Windstreek als volgende stap in het verduurzamen van de pluimveevleesketen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar dierenwelzijn maar ook naar verlagen van de milieudruk, energie-neutraliteit en landschappelijke inpassing. De Vries verwacht dat de stal in theorie eind 2013 of begin 2014 gebouwd kan worden.

Consortium-lid pluimveehouder Robert Nijkamp zal een van de pioniers zijn die met het Winstreek concept gaat boeren. "We willen een tot drie stallen bouwen, zodat we meerdere metingen kunnen doen om de praktijkervaringen goed te kunnen testen. We hebben in de fase van het haalbaarheidsonderzoek een enquête gehouden onder pluimveehouders en hieruit bleek dat er veel belangstelling is. De stal is flexibel en kan reguliere tot biologische kippen huisvesten, waardoor de pluimveehouder veel beter kan inspelen op de marktvraag", legt De Vries uit.

In de tweede fase zullen met name de 'route to market' en de praktische indeling en ontwerp van de stal  verder worden uitgewerkt.

Laatste reacties

  • B bob

    Een onzinnige dure demostal die het imago van de reguliere pluimveesector geen windeieren zal gaan leggen . De Rondeelstal is de richting die de Sector op moet omdat dat concept veel beter opgaat in de horizon.

  • B bob

    Als het goedkoop moet is een Serrestal een hele goede oplossing van veel problemen. Dan krijgen de Dieren ook veel frisse lucht en Daglicht .

Of registreer je om te kunnen reageren.