Pluimveehouderij

Nieuws 349 x bekeken

PPE steunt Topsector Agro & Food met 2,5 miljoen euro

Zoetermeer – Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) wil 2,5 miljoen euro investeren in onderzoek.

Dit geld zal in het kader van het nieuwe topsectorenbeleid geïnvesteerd worden in nieuw onderzoek en samenwerkingsverbanden. Het topsectorenbeleid is de vervanging van de subsidiering van onderzoek door het ministerie van ELI. Onderdeel hiervan is het opstellen van innovatiecontracten per topsector. Vanuit de pluimveeindustrie is het innovatiecontract Poultrysystems4food opgesteld wat valt onder de Topsector Agro & Food.

Het PPE zal hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen om de doelen in het innovatiecontract te realiseren met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit is grofweg te verdelen in 1 miljoen voor veterinair onderzoek (onder ander terugdringen van antibioticaresistentie, Mycoplasma synoviae en darmvirussen). Nog eens 1 miljoen zal worden ingezet voor praktijkonderzoek (onder andere voor terugdringen voetzoollaesies, bloedluizenproblematiek en terugdringen campylobacter-besmettingen).

Een half miljoen euro komt beschikbaar vanuit de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen en zal worden ingezet voor onderzoek naar de ESBL-bacterie. 200.000 euro gaat naar markt- en imago-onderzoek. Voor het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid is nog geen budget vastgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.