Pluimveehouderij

Nieuws

Salmonella in Rouveen

Zoetermeer – Bij een koppel van 36.500 leghennen in Rouveen (Overijssel) is de voor Nederland zeldzame variant Salmonella pullorum vastgesteld. Het gaat om een koppel die al is geslacht, maar waarbij met veel vertraging de diagnose is vastgesteld.

De kippen zaten in een stal met uitloop. Op het bedrijf hebben zich vanaf begin juli 2011 gezondheids- en productieproblemen voorgedaan. Bij eerdere onderzoeken werd gedacht aan AI, maar dat werd uitgesloten. Bij de slacht van het koppel bleek dat een hoog percentage van de dieren moest worden afgekeurd wegens leverafwijkingen. Uiteindelijk is na nieuw onderzoek door e gezondheidsdienst, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het CVI een besmetting met Salmonella pullorum aangetoond. Dit is een meldingsplichtige ziekte. Om die reden heeft de Chief Veterinary Officer (CVO) gisteren de besmetting gemeld aan de OIE.

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft pluimveebedrijven binnen een straal van 3 kilometer rondom het bedrijf in Rouveen begin september telefonisch geïnformeerd over de besmetting, verzocht voorzichtig te zijn en zo nodig extra hygiënemaatregelen in acht te nemen.
De Voedsel en Waren Autoriteit heeft een overzicht samengesteld van de derde landen waarvan een verzoekcertificaat bekend is waarin garanties ten aanzien van Salmonella (pullorum) worden gevraagd. Dat overzicht treft u hierbij aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.