Pluimveehouderij

Nieuws

PPE: deel heffingen volgend jaar hoger

Zoetermeer – De heffingstarieven van het Productschap Pluimvee en Eieren gaan voor sommige geledingen in de primaire sector iets omhoog.

Dat geldt ondermeer voor de heffingen in de vermeerderingssectoren voor opgezette eendagskuikens, moederdieren en voor inleg van broedeieren. Voor de geledingen vleeskuikens en leghennen worden de heffingen iets verlaagd. Voor de verwerkende sectoren blijven de heffingen gelijk. Dat blijkt uit de stukken voor de PPE-bestuursvergadering van donderdag.

Binnen het veeziektenfonds is een splitsing aangebracht tussen inkomsten en uitgaven ten behoeve van het Diergezondheidsfonds (onderdeel van het veeziektenfonds) en de inkomsten en uitgaven voor Se- en St-maatregelen (salmonella enteridis en tiphimurium). De heffingen voor Se en St-maatregelen worden besteed aan de vergoedingen voor vaccinaties en verificatieonderzoek op salmonella. Voor 2012 is het de bedoeling een fonds te vormen om de waardevermindering van Se en St-positieve koppels vleeskuikens te compenseren.

Het totaalbeeld van de begroting is dat de uitgaven met 1,4 miljoen euro stijgen en de opbrengsten met 1,2 miljoen euro. Bij de huidige begrotingsvoorstellen is nog geen rekening gehouden met de plannen van een groot aantal productschappen om samen te gaan werken in de back-office.

Of registreer je om te kunnen reageren.