Pluimveehouderij

Nieuws

Dierenpartij wil kamerdebat over snavelbehandeling

Den Haag – De Partij voor de Dieren is boos over de verlengde ontheffing voor het snavelbranden bij pluimvee.

Kamerlid Esther Ouwehand heeft daarover een kamerdebat aangevraagd en wil een motie indienen om de ontheffing ongedaan te maken. In juli dit jaar maakte staatssecretaris Bleker van ELI in een kamerbrief bekend de ontheffing voor enkele ingrepen bij pluimvee met tien jaar te verlengen. Hij baseerde zich daarbij ondermeer op het advies van de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee. In de stuurgroep zijn broederijen, fokkerijen, pluimveehouders en de Dierenbescherming vertegenwoordigd. Ontheffing werd opnieuw verleend voor het verkorten van de snavel bij kippen en kalkoenen en het deels verwijderen van tenen, sporen en kammen om verwondingen door pikken te voorkomen.

Ouwehand zei tijdens een overleg over de komende vergadering van EU-landbouwministers ‘heel erg boos te zijn over de verlenging’. Niet alleen over de ontheffing van opnieuw tien jaar op zich, maar ook over het versturen van de brief tijdens het zomerreces van de Kamer. Het wekt volgens haar de indruk dat het er even snel doorheen is gedrukt zonder de Kamer gelegenheid te geven zich er over uit te spreken. Bleker bestreed dat. Hij wees ondermeer op het advies van de stuurgroep en dat daarin ook de Dierenbescherming vertegenwoordigd is. "Zonder ontheffing zouden er ernstige welzijnsproblemen ontstaan", aldus de staatssecretaris.

Het debat in de Kamer zal waarschijnlijk in de laatste week van september plaatsvinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.