Pluimveehouderij

Nieuws

Deel van de kamer wil verbod op koloniehuisvesting

Den Haag – De Partij voor de Dieren, SP, PvdA en Groenlinks willen een verbod op Kleingruppenhaltung van legpluimvee. ”In Duitsland blijkt het concept geen succes, dus we kunnen dit stalsysteem in Nederland ook beter verbieden, voordat boeren in het systeem gaan investeren”, aldus Marianne Thieme van de PvdD.

CDA, VVD, PVV, Christenunie en SGP, en daarmee een kamermeerderheid, zijn voor het toestaan van de koloniehuisvesting. Christenunie-kamerlid Esmé Wiegman vindt dat het systeem met name in de buurt van natuur voordelen biedt op het gebiedt van emissie. ”Het is nog geen ideaal plaatje, maar het is een mooie tussenstap naar een beter houderijsysteem”, aldus Wiegman. PvdA vindt dat pluimveehouders in Nederland niet kunnen concurreren met bulkproductie van eieren uit het buitenland. ”We moeten dat ook niet willen, de PvdA wil juist dat de sector concurreert op kwaliteit. Ook dat betekent dierenwelzijn voorop”, aldus Tjeerd van Dekken van PvdA.
PvdA, Groenlinks en D66 komen binnenkort met een initiatiefwetsvoorstel voor vrije uitloop van dieren. Daar zijn de partijen nog over in onderhandeling.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw wil het koloniehuisvestingssyteem juist behouden. ”Het is absoluut een stap vooruit. Soms is het een noodzakelijke huisvestingsvorm, gelet op de omstandigheden van het bedrijf”, aldus Bleker. Hij doelt hiermee op emissies van ammoniak en fijnstof, die bij kippen met uitloop groter is.
Bleker bevestigt dat op termijn het houden van kippen alleen in een scharrelsysteem, vrij-uitloopsysteem of ander systeem een aantrekkelijk toekomstperspectief is.

Het is bij het ministerie niet duidelijk of er op dit moment stallen met koloniehuisvesting worden gebouwd. ”Dat is begrijpelijk, omdat ondernemers afwachten wat de regelgeving zal brengen”, aldus Bleker. In 2007 en 2008 zijn wel enkele stallen met koloniehuisvesting gebouwd.

Of registreer je om te kunnen reageren.