Pluimveehouderij

Nieuws

Roofmijt werkt niet altijd tegen bloedluis bij leghennen

Den Bosch – Meer onderzoek is nodig naar de methode van het uitzetten van roofmijten in pluimveestallen ter bestrijding van bloedmijten (vaak bloedluizen genoemd) bij legkippen.

Bijna de helft van de leghennenhouders zijn daar ontevreden over. Dat blijkt uit onderzoek van drie studentes van HAS Den Bosch op verzoek van LTO Nederland. Zij presenteerden de resultaten daarvan afgelopen dinsdag.

Bijna de helft van de 23 geënquêteerde leghennenhouders die roofmijten inzetten tegen bloedluis, is (zeer) ontevreden over het effect daarvan, een derde ’gemiddeld’ tevreden is (score drie op een schaal van 1 tot 5) en bijna 20 procent (zeer) tevreden is over deze bestrijdingsmethode.

Het grote aandeel pluimveehouders dat (zeer) ontevreden is over het effect van bloedluisbestijding is volgens de drie studentes mogelijk het gevolg van te hoge verwachtingen over de bestrijdingsmethode. Het effect van de roofmijten kan ook tegenvallen door nawerking van eerder toegepaste bestrijdingsmethoden, met name silica’s, die nog een jaar lang kunnen nawerken en ook schadelijk zijn voor roofmijten.

Uit het onderzoek bleek dat pluimveehouders die ’er bovenop zitten’ (direct reageren als de bloedluisdruk toeneemt) betere resultaten met roofmijten behalen dan hun collega’s die afwachtender zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.