Pluimveehouderij

Nieuws

Oppervlaktekorting voor voersysteem van tafel

Barneveld – De forfaitaire korting van 1,7 procent op de staloppervlakte in de vleeskuikenrichtlijn is niet van toepassing als sprake is van oplierbare voersystemen. Dit meldt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Bezwaarmakers tegen dit onderdeel van de vleeskuikenrichtlijn kregen hierover zaterdag bericht van de Dienst Regelingen.

Volgens Jan Brok, secretaris van de NVP, is tot deze maatregel besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen ministerie en de pluimveehouderij organisaties.

De NVP en ook pluimveeorganisatie NOP hebben altijd geageerd tegen de forfaitaire aftrek van 1,7 procent op de staloppervlakte als correctie voor de oppervlakte die voersystemen innemen. De onenigheid leidde er toe dat de NVP in januari uit het overleg stapte met het ministerie.

Veel pluimveehouders hebben ook bezwaarschriften ingediende tegen de maatregel. Tijdens een bedrijfsbezoek van staatssecretaris Bleker aan enkele pluimveehouders is de problematiek onder zijn aandacht gebracht. Dit heeft er volgens de NVP toe geleid dat de forfaitaire aftrek van tafel is.
Er zijn meer knelpunten bij de invoering van de vleeskuikenrichtlijn. NVP en NOP ageren onder meer tegen de dagelijkse uitvalregistratie op stalniveau en het feit dat dezelfde normen worden gehanteerd voor bedrijven die bijproducten uit de fokkerij en vermeerdering mesten. Over deze punten wordt echter verder gepraat.

Volgens Brok wordt in een van de volgende vergaderingen geëvalueerd hoe het nu loopt met de registratie op stalniveau in de praktijk voordat ze verder praten.

Of registreer je om te kunnen reageren.