Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Criteria Milieukeur Vleeskuikens vastgesteld

Den Haag - De Stichting Milieukeur (SMK) heeft de criteria voor het certificatieschema Milieukeur Vleeskuiken gepubliceerd. Deze criteria zijn na een openbare hoorzitting vastgesteld door het College van deskundigen agro/food van de SMK.Milieukeur Vleeskuiken maakt onderdeel uit van het certificatieschema Milieukeur Dierlijke Producten en bestaat uit verplichte basiseisen voor het houden van vleeskuikens en keuzemaatregelen voor vier thema’s: milieu in en om het bedrijf, voeders, dierenwelzijn en werkomstandigheden. Voor elk van deze thema’s kan een vleeskuikenhouder een keuze maken uit een aantal maatregelen, waarbij hij een minimaal aantal punten moet halen.

Een van de basiseisen van Milieu in en om het bedrijf is een ammoniakemissie van niet meer dan 0,027 kilo per dierplaats per jaar. Voor elke procent verbetering krijgt een vleeskuikenhouder 0,3 punten met een maximum van 24,4. De basiseis voor de fijnstofemmissie is maximaal 20 gram PM10 per dier per jaar. Voor elke procent verbetering kan een vleeskuikenhouder 0,2 punt verdienen met een maximum van 15,0.

De stikstofuitstoot mag als basis maximaal 31 kilo stikstof per 1.000 kilo groei zijn. Elke procent verbetering levert 0,5 punten op met een maximum van 10,0.

Voor de fosfaatuitstoot geldt een basisnorm van 10,7 kilo per 1.000 kilo groei. Elke procent verbetering levert 0,5 punt op met een maximum van 10,0.

Een basiseis voor dierenwelzijn is een uitval van 1 procent plus 0,06 procent x de leeftijd in dagen. Elke procent verbetering levert 0,25 punten op met een maximum van 10,7.

Het percentage hakdermatitis mag over de koppels in het laatste kalenderjaar maximaal 10 procent zijn met een score 4. Elke procent verbetering levert 0,1 punten op met een maximum van 10,0.
Het percentage voetzoollaesies mag over het laatste kalenderjaar maximaal 20 procent zijn met een score 4. Ook daarbij kan een vleeskuikenhouder voor elke procent verbetering 0,1 punt verdienen met een maximum van 10.

Eén reactie

  • no-profile-image

    heel leuk punten scooren maar mijn kip brengt niks meer op

Of registreer je om te kunnen reageren.