Pluimveehouderij

Nieuws

Belgische pluimveesector verzet zich tegen deadline 1 juli

Brussel – Belgische legpluimveehouders die nog niet zijn omgeschakeld naar alternatieve huisvestingsvormen, hebben deze week de wacht aangezegd gekregen.

De FOD Dierenwelzijn (Federale Overheidsdienst) heeft de pluimveehouders een brief gestuurd waarin staat dat hennen die eind 2011 in batterijkooien zijn begonnen aan hun legronde deze niet uit mogen zitten. De absolute deadline die is gesteld in België voor omschakeling ligt op 1 juli. De FOD Dierenwelzijn vindt dat de leghennenhouders voldoende tijd hebben gehad om over te schakelen naar andere systemen. De Dienst wordt daarin gesteund door de dierenwelzijnsorganisatie Gaia.

De stap van de FOD doorkruist wel de onderhandelingen die nog gaande zijn tussen de pluimveesector en de overheid over een overgangsregeling. De pluimveesector vindt dat leghennen die voor 1 januari 2012 zijn opgezet in kooien hun legperiode van dertien à veertien maanden nog gewoon uit zouden mogen zitten.

De Belgische Boerenbond verwijst naar problemen rond vergunningsaanvragen, de moeilijke economische situatie op veel bedrijven en het feit dat er in België al veel bedrijven zijn omgeschakeld. De boerenbond vindt het ook onacceptabel dat met de deadline van 1 juli de situatie dreigt dat er dieren moeten worden geslacht die nog volop in productie zijn. Ook wijst de Boerenbond erop dat het tot nu toe nog totaal onduidelijk is hoe de EU om wil gaan met eieren die worden geproduceerd in kooisystemen na 1 januari. ”België moet niet het braafste jongetje van de klas willen zijn”, aldus de Boerenbond.

Of registreer je om te kunnen reageren.