Pluimveehouderij

Nieuws

Stuurgroep: ingrepen moeten blijven

Den Haag – De huidige ingrepen bij pluimvee moeten de komende tien jaar blijven bestaan. Nu stoppen met ingrepen leidt tot grotere dierenwelzijnsproblemen dan doorgaan met ingrepen.

Dat adviseert de stuurgroep ’Ingrepen Pluimvee’ in zijn eindrapport over de ingrepen die in de pluimveehouderij worden toegepast. Zonder aanpassing van de regelgeving worden ingrepen bij de dieren per 1 september verboden. De stuurgroep adviseert nu om snavelbehandelen, verwijderen van sporen en de achterste teen en het dubben van kammen van hanen te blijven toestaan.

De stuurgroep onder leiding van Jan Vroegindeweij komt tot dit advies op basis van vijf jaar onderzoek dat was gericht op het verantwoord stoppen met ingrepen. De stuurgroep adviseert wel om elke 2,5 jaar een evaluatiemoment in te bouwen. Ook vindt de stuurgroep dat het onderzoek de komende jaren onverminderd door moet gaan.

Volgens Ernest Bokkers van het Productschap Pluimvee is de drive en de motivatie om te stoppen met ingrepen wel degelijk aanwezig. ”Maar ook de Dierenbescherming die vertegenwoordigd is in de stuurgroep erkent dat het welzijn er niet beter van wordt bij het stoppen met deze ingrepen.”

In 2006 heeft de minister van landbouw de pluimveesector vrijstelling verleend van het verbod op ingrepen voor vijf jaar. Daaraan koppelde de minister de voorwaarde dat een plan van aanpak zou worden opgesteld waarin is beschreven hoe de sector toewerkt nar een situatie waarin geen ingrepen meer nodig zijn. Dat resulteerde in de genoemde stuurgroep waarin de NOP, de NVP, het PPE, de Dierenbescherming en het ministerie van ELI. De stuurgroep wordt bijgestaan door Wageningen Livestock Research.

Of registreer je om te kunnen reageren.