Pluimveehouderij

Nieuws

NVP opent meldpunt problemen pluimvee

Barneveld – De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) open een meldpunt waar pluimveehouders problemen kunnen melden.

Haat gaat daarbij om onderwerpen als de omschakeling van legbatterijen naar andere huisvestingssystemen voor leghennen, exportbelemmeringen in verband met ingesloten gebieden of bij vergunningverlening
Via het meldpunt verwacht de NVP goed in beeld te krijgen welke problemen er zijn. Vervolgens kan de organisatie gericht naar oplossingen zoeken.

Het meldpunt dient alleen voor een betere belangenbehartiging door de NVP. Met gedane meldingen gaat de vakbond discreet om. De bond beantwoordt zoveel mogelijk vragen en opmerkingen over problemen, die zijn voorzien van een naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Of registreer je om te kunnen reageren.