Pluimveehouderij

Nieuws

Ministerie neemt nog geen extra maatregelen tegen virusinsleep

Den Haag – Het ministerie van ELI neemt voorlopig geen aanvullende maatregelen om insleep van het laagpathogene vogelgriepvirus uit de omgeving van Gütersloh te voorkomen.

Het Productschap pluimvee en Eieren roept iedereen die contacten heeft met pluimveebedrijven in de wijde omgeving van Gütersloh om uiterste voorzichtigheid te betrachten en alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, om insleep van virus te voorkomen.

Het ministerie heeft de VWA laten inventariseren welke contacten er zijn geweest in de afgelopen weken met het verdachte gebied. Tussen 10 april en 26 mei zijn 11 transporten slachtkuikens uit de omgeving van Gütersloh rechtstreeks naar Nederlandse slachterijen vervoerd.

Behalve de genoemde transporten van vleeskuikens zijn er 13 transporten met eendagskuikens kippen en kalkoenen geweest naar het verdachte gebied. Met het besmette vermeerderingsbedrijf in Rietberg waar de infectie als eerste werd vastgesteld zijn sinds december vorig jaar geen contacten meer geweest.

Klik hier voor meer informatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.