Pluimveehouderij

Nieuws

Legpluimveesector start met aanpak antibiotica

Barneveld – De legsector gaat een plan opstellen om het antibioticagebruik te verminderen. De pluimveevleessector werkt al aan een dergelijk plan.

Dit hebben de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren, de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde en het Productschap Pluimvee en Eieren besloten. Het plan van aanpak moet 1 januari 2012 van kracht worden.

Volgens het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) wordt in de legsector weinig antibiotica gebruikt. ”De sector vindt het echter belangrijk om het gebruik van antibiotica inzichtelijk te maken.”
De aanpak bestaat uit een registratie van het antibioticagebruik in een centrale database, een één op één relatie tussen dierenarts en pluimveehouder en het werken met een bedrijfsgezondheidsplan, meldt het PPE. ”Om per 1 januari 2012 een werkende aanpak te hebben, worden voorschriften opgenomen in de IKB Ei regeling, waar het overgrote deel van de legsector aan deelneemt.”

De antibiotica worden vanaf 1 januari door de dierenarts geregistreerd in een centrale database. Dat moet inzicht geven in het gebruik van antibiotica in de legsector en de redenen hiervoor.
Ook geldt vanaf 1 januari een één op één relatie tussen de dierenarts en de legpluimveehouder, die in een contract wordt vastgelegd. De legpluimveehouder mag alleen antibiotica laten voorschrijven door de dierenarts waarmee hij het contract heeft. Daarnaast stellen de dierenarts, de pluimveehouder en eventuele bedrijfsadviseurs een bedrijfsgezondheidsplan op dat jaarlijks wordt geëvalueerd, meldt het PPE. ”In het bedrijfsgezondheidsplan wordt gekeken op welke punten de bedrijfsvoering verbeterd kan worden om de gezondheid van de dieren te verbeteren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.